DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

För att enas måste ni alla böja er

2 juni 1987

möt Mig senare så skall Jag ge dig några förberedande råd; Vassula, rita,

förena dessa linjer,

för att enas måste ni alla böja er; ni måste alla vara villiga att böja er genom att mjukna;

(Jag förstod. Han gav mig en klar och enkel vision av tre järnstänger; de stod rakt upp, nära varandra. Han sade: “Hur kan deras huvuden1 mötas om inte alla böjer sig?“ – Senare samma morgon gick jag ut. Ju mer jag tänkte på den här visionen desto högre föreföll mig “berget“. Jag fick svårt att andas...)

Jesus?

Jag är, mod, upp lärjunge! lyft! lyft Mitt Kors älskade, upp nu! sörj inte; tillsammans... tillsammans...

Min Vassula, tillsammans skall vi sträva, stöd dig mot Mig när du är trött och låt Mig stödja Mig på dig när Jag är trött,

möt Mig, låt Mig uppfylla Mina önskningar, var som mjukt vax och låt Min Hand gravera in Mina ord på dig; var villig, frukta inte! Jag älskar dig älskade, O kom! Kärleken skall inte skada dig;

(Jag ängslas för det här uppdraget.) 2

kom, låt oss be,

"O Fader,
var med mig intill slutet,
Jag är svag;
ge mig Din Styrka så att jag kan förhärliga Dig,
amen"

älskade, kom, lämna dina rädslor och hör Mig; vänta på din Gud;Jag vill ena Min Kyrka/u>;

Vassula, Jag har övat dig i att ta emot Mig, älskade, mod!

Jag behöver Ditt mod, själv har jag inget.

Jag skall uppmuntra dig och stärka din kärlek till Mig, till Min Ära;

Vassula, vill du skriva ner Mina ord, drick av Mig; sök inte bekvämlighet, var fattig, var som Jag när Jag vandrade på jorden; var enkel, så att vi båda känner kontrasten mot övermodet hos dem som gisslar Mig, låt Mig känna skillnaden! fortsätt att ösa ur Mitt Hjärta, smycka Min Kyrka, ös ur Mitt Hjärta så skall du förstå, Min lilla flicka;

(Jag tror jag nu börjar förstå vilket slags arbete det här är. Det är därför jag är rädd. Jesus börjar röra om i Kyrkan...)

3 juni 1987

(Åter blev jag attackerad av ondskan medan jag skrev. Det var som katter som hoppade upp på min rygg, jag var utled på dem. Det var som om “hela helvetet brutit lös“; De störde mig så jag sade till en av dem: “I Jesu Kristi Namn, försvinn och kastas i eld.“ Den försvann. Det fanns flera och den ena efter den andra behandlades på samma sätt och med samma ord. Jesus sade till mig: “Be i Mitt Namn, och det skall ske, men du måste tro på det du ber om, arbeta på det sättet. Be och begär, be i Mitt Namn; arbeta i Mitt Namn, be i Mitt Namn, återupprätta Mitt Namn, var Min spegelbild, var i samklang med Mig, lyft ditt huvud mot Mig, tro på vad du ber om;“ Han sade till mig att demonerna är rädda för mig, jag utgör ett hot för dem. Senare märkte jag var jag befann mig, jag kände att mina fötter stod i våt och slemmig gyttja, och ett ögonblick kände jag igen helvetets omgivning. Det varade bara ett ögonblick. Då begrep jag varför ondskan varit så störande i mitt skrivande idag. När jag frågade om det, sade Jesus: “Kunde det ha varit någon annanstans?“ Tillsammans hade vi gått förbi helvetets portar och helat själar och dragit bort dem från Satans portar. “Vassula, tillåt Mig att använda dig på detta sätt också; Detta är också en del av ditt arbete.“)


1 Huvuden: Senare förstod jag att huvuden också betyder ledare.
2 Anm: se Vassulas ord i slutet på detta budskap.
3 Skärselden närmast helvetet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message