DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vinträdet som Jag planterade i det förgångna skall frambringa sin frukt till Min Ära

3 februari 1993

Herre, min Gud,
Du är känd för att vara snar till givmildhet
mot de fattiga och behövande.
Du är känd för att mätta de hungriga
och dem som sträcker sina händer mot Dig.
Du lyfter de behövande
och ger dem en konungslig plats med de utvalda
i Ditt himmelska hov.
Du gav de svaga plats inne i Ditt Hus.
Du är känd för att besegra konungar och riken
när de blir till hinder för Ditt Ord.
Mildhetens Herre,
Du ser på elände med medlidande
och sänder dem Visheten till att vara deras Uppfostrare
och lära dem att vandra i Din Närvaro
och åtnjuta Din ynnest.
Många jagar mig och förtrycker mig
men Din Vishet lärde mig att allt
sker för Din högsta Ära!
Utan rätt jagar man mig och vaktar på mig
och på den lämpliga stunden att slå mig, Ditt barn,
men Du är en sådan Glädje för mig
att det inte spelar någon roll vad människor gör mot mig,
jag vill fortsätta att förkunna Ditt Namn med Glädje.
Du är en sådan Glädje för mig
att ingen människa, ja, ingen
kan ta mina ögon ifrån Dig.
Du innesluter ständigt min själ i glädje!
För Du har kastat min själ
i ett Kärlekens dop, ett dop av Förtärande Eld
som lämnar mitt hjärta i lågor.
På min själ har Du frikostigt slösat en väldig skatt:
Ditt Heliga Hjärta.

Mitt barn, din uthållighet skall förvärva dig ditt liv; din kärlek och ditt tålamod skall vinna din plats i himmelen; Mitt barn, Mitt barn, låt Mig vara din del; förhärliga Mig och förkunna för folken Min Kärleks Storhet; frukta inte någon, Jag är framför dig; lyft upp din blick och se på Mig...1 Jag tänker rädda Mitt folk och Jag skall ta människor från varje land, varje folkslag och varje språk vid handen och fråga dem: “vill du följa Mig?” och de skall svara: ”vi vill gå med Dig, eftersom vi nu har lärt känna Sanningen,” och Jag skall föra var och en tillbaka för att leva i Mitt Hjärta! Jag skall komma med frid i varje hjärta;

ja! vinträdet som Jag planterade i det förgångna skall frambringa sin frukt till Min Ära; Jag skall inte dröja, inte heller ignorera de trognas rop; om någon bygger Min Kyrka medan en annan river ner den, på vilken av dem kommer Min Faders vrede att utgjutas på Domens Dag? hör Mig: Jag har format dig och uppfostrat dig för att återuppliva Min Kyrka och bringa enhet bland bröder; Jag skapade dig, Vassiliki,2 och kallade dig vid ditt födelsenamn till att vara Min och fritt få komma i Min Närvaro när som helst och var du än befinner dig; 3 Jag vill ha dig nära Mig;

O barn som fått sådan ynnest av Min Fader! om Jag har utvalt dig för att uppenbara Fadern för dig och märka dig med Vår Kärlek, och om Min Helige Ande andades i dig och återupplivade dig, och fyllde din själ med Sitt Ljus, och omvandlade Mörkret i dig till Ljus, Vassiliki, så är det för att folken genom dig skall se Min Barmhärtighet och Min Kärlek;

du kanske frågar dig, ”varför mig? varför har allt detta hänt mig?” Jag säger dig, på grund av ditt stora elände och din häpnadsväckande svaghet; Mitt Hjärta, en Avgrund av Kärlek, kände medlidande med dig; det kunde ha varit vem som helst; stå inte där förvirrad inför Mig! känner du inte igen din Frälsare längre?

vem skall ha medlidande med Mitt folk om inte Jag? när horder av länder ständigt avfaller och skräckens krona finns på varje huvud och när utsvävningar behärskar deras hjärta, hur kan Jag förbli tyst? gudlösheten har spritt sig över hela världen, skall Jag då förbli tyst? säg dem, “saligt det hjärta som vill stifta fred med sin broder,4 han skall kallas den Högstes barn; saligt är det hjärta som slutar att vandra i natten och i sanning låter försona sig med sin broder, 5 han skall inte bara åtnjuta Min ynnest, sannerligen, Jag skall uppenbara för honom Mitt Heliga Hjärtas Outtömliga Rikedomar! så att människor omkring honom, häpna över hans strålande skönhet, kommer att säga, ‘sannerligen, Gud är fördold i honom’”; och du, dotter, skilj dig aldrig från Mig; Jag, Herren, skall leda dig intill slutet, kom;


1 Jag lyfte blicken och detta var vad jag såg: Kristi Heliga Ansikte som log.
2 Mitt officiella födelsenamn.
3 På detta speciella sätt.
4 Här menas mänskligheten.
5 Här menas mänskligheten.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message