DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gör ditt arbete så långt du förmår, men var noga med att inte försumma den goda delen

2 februari 1993

(Jag ropade på Herren men jag kunde inte höra Honom. Det gjorde mig ledsen. Plötsligt bröts tystnaden av ljudet av Hans steg.1 Och Han talade till mig och förebrådde mig.)

Min Ande är över dig; dag och natt har Jag väntat på dig!2 respektera Mina regler! varför inskränker du våra möten? nu säger du, ”hur länge skall detta vara?"3 när det bara gått några minuter; medan Jag har väntat på dig flera dagar! hur länge skall Jag ha fördrag med dig? du säger att din glädje ligger i att vara nära Mig: du är eländig en gång för alla! ynkliga lilla varelse, glöm inte vem som håller dig på fötterna; Jag har behandlat dig vänligt och Jag har varit ditt Stöd; förklara då din frånvaro för Mig!

Ge den fattiga och behövande en chans till!
Jag har ingen annan glädje på jorden än Din Närvaro!

välj då att vara med Mig! Jag kallade dig till Mitt Hjärta, Jag har inte kallat dig till administration;

Men vem ska göra arbetet?

du har inte erkänt din synd!4

Ja, jag syndade genom att inte hålla Dina regler.

och genom att inte vara trofast mot Mig, säg det!

och genom att inte vara trofast mot Dig.

säg:

Jag vill prisa min Herre och min själ skall leva
endast för Honom
jag vill tjäna endast Honom
och mina läppar skall sjunga
endast för Honom.
mitt hjärta skall vara uppmärksamt
endast mot Honom,
och nu kommer mitt hjärta att slå
endast för Honom;
amen; 5

kan stoftet prisa Mig? kan det förkunna Mitt lov? nej, såvida inte Min Ande lever i detta stoft; utan Mig är du ingenting; ljuset i dina ögon kommer från Mitt Ljus; Jag skall lära dig lyda Mig för Jag skall jämna dig med marken; hur skall Jag annars kunna bli sedd? Jag tänker låta dig göra framsteg i helighet; Jag skall kröna alla Mina planer med framgång, så neka Mig inte att möta dig; gör ditt arbete så långt du förmår, men var noga med att inte försumma den goda delen;

lita på Mig så skall Jag ge dig stöd och stärka dig; be; vi, oss?


1 Bildligt.
2 Under tre dagar hade jag inte kommit till Honom på det här sättet.
3 Hans frånvaro och Hans tystnad.
4 Herren var mer sträng här än förut.
5 Jag upprepade det efter Honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message