DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Varelse, lev i Mitt Ljus

5 april 1987

Vassula, Jag älskar dig oändligt; Jag skall låta dig känna Min kärlek genom att låta dig känna Mitt Hjärta;

Jag lade min hand på Hans bröst och kände hur Hans Hjärta bultade.

varje Hjärtslag är ett rop på en själ;

Jag längtar efter att Mina älskade skall höra Mig och komma närmare Mig; idag har Jag använt essensen av din kärlek till Mig, för att hela en själ, Vassula;

Jag hade känt det...

varelse, lev i Mitt Ljus;1

Jag älskar Dig, Herre.

kvinna, lev i Mig;2

Lär mig att älska Dig mer.

älskade, kom, låt Mig gömma dig i Mitt Hjärta; 3 arbeta med Mig, tröttna aldrig att skriva; glöm inte Min Närvaro;

6 april 1987

(Två veckor före Påsk.)

Vassula, förbered dig för Mitt lidande; helga dig åt Mig; du kommer att känna Mina smärtor; Jag förbereder dig för Min Korsfästelse; Jag kommer att lida, men du kommer att dela Mina lidanden, älskade, du kommer att känna Min ångest och Mina sår; vill du lida med Mig?4 kom, låt oss vila i varandra;


1 Herrens röst var bestämd.
2 Herrens röst blev mildare.
3 Hans röst blev mycket öm och full av kärlek.
4 Jag vill göra Din vilja.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message