DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De lämnade Mig stympad på slagfältet

April 12, 1990

(Budskap för Paris och Italien.)

frid vare med er;

Jag är Uppståndelsen; om någon tror på Mig, så skall han leva om han än dör; Jag är Sanningens Helige Ande, Jag är Påminnelsen om Mitt Ord som kommer till er och väcker er ur er djupa sömn;

det har sagts att Nådens Ande skall utgjutas i rikt mått över hela mänskligheten och att era söner och döttrar skall profetera, allt som Skriften har sagt går i uppfyllelse; från Himmelen förbereder Jag er att kunna ta emot Sanningen; Jag uppmuntrar er genom att visa tecken i Himlen och på jorden, Jag ger visioner till de fattiga och små, Jag sänder er Min Moder som Lärare till olika länder för att hon skall undervisa er, Jag reser Min Oändliga Barmhärtighet som ett baner över era huvuden, släkte, för att fostra er och föra er tillbaka till gudomlighet; om ni lyssnar till Mig idag skall Jag lyfta er själ och ni kommer att nå vilans plats;

släkte! ni har tillräckligt länge dyrkat namnlösa avgudar, livlösa avgudar, uppfinningar som skadar er till döds; ni lät dessa få gudomliga hedersbetygelser och fördärvade era liv; i åratal har Jag inte hört ljudet av er röst, inte heller av era steg, ni har varken åkallat Mig eller prisat Mina Under; ack släkte, varför har ni avvisat Mig, er Helige? kom och lyssna till Mig igen: Kärleken skall återvända till er som Kärlek; detta är Mitt Löfte, så förbered er på att ta emot Mig och Jag skall skänka er Min Kärlek och Min Helighet som gåva;

Mina älskade, ni som har samlats här idag, lär er att det är Jag, Jesus, som sökte er och kallade er hela vägen från öknen till Min ljuvliga Trädgård: Min Församling;

Jag är Det Heliga Hjärtat, som är så känsligt, Jag ber er sluta fred med Mig och försonas med Mig; låt de törnen som omsluter Mitt Heliga Hjärta slå ut i en krans av blommor; öppna ert hjärta för Mig och välkomna Mig, ge Mig ert hjärta så skall Jag hänföra er till Mitt Hjärtas glädje; tala till Mig med ert hjärta, Jag skall inte förbli tyst; inse att Jag som är er Konung och allas Härskare, stiger ned hela vägen till er i denna värld som är indränkt med synd för att söka dig, Min vän; hur länge till måste Jag söka? Mina Ögon är trötta av att söka efter ett välkomnande svar på Min Nåds Ande, Jag öppnar Min Mun i ivriga suckar i väntan på ert svar men ordet finns inte ens på er tunga ... Min Nåds Ande ropar till er för att leda er till djupet av Mitt Heliga Hjärta, men idag möter Min Nåds Ande ingen tacksamhet för Sin Barmhärtighet...

Jag böjer Mig hela vägen från Min Tron till er dörr; Jag kommer till er uttröttad och som en Tiggare i trasor, sårad till oigenkännlighet, barfota och övergiven; hör Min klagan: det är Jag, Kristus ... Jag är törstig ... Jag törstar av brist på kärlek ... Mina Läppar är spruckna av törst efter kärlek ... Min Mun är torrare än pergament av Min upprepade vädjan ... Mitt Hjärta är sjukt av kärlek ... Jag älskar er till vanvett trots er förfärliga stolthet och ondska;

Jag komer till er, Mina små, med Mitt Hjärta i Min Hand; Jag vet hur fattiga ni är, men kan Jag dela er måltid med er? vill ni släcka Min törst? vill ni förbinda Mina Sår?

nej, ni har inte sökt Mig, det är Jag som har sökt er och funnit er nakna i denna öken som ni lever i; tillåt Mig komma in i ert hjärta så skall Jag smycka er majestätiskt; om ni tillåter Mig att komma in i ert hjärta, skall Jag låta er se Mina Sår som Jag fick i Mina bästa vänners hus; ni kommer att fyllas av fruktan över deras djup och slås av de många märken som så grymt tillfogats Min Kropp; Såren på Min Kropp är sådana att de lämnade Mig stympad på slagfältet;

sannerligen säger Jag er, var och en som inte välkomnar Guds rike som ett litet barn, kommer aldrig dit in; sök Mig i hjärtats enkelhet och ni skall finna Mig; sätt Mig inte på prov så kommer ni att se Mig och känna igen Min Allmakt; var inte reserverade och kyliga mot Våra Kallelser, hör Våra vädjanden, öppna era öron och känn igen Herdens Rop; om ni är svaga skall Jag lyfta er och Jag skall bära er på Mina Skuldror; Jag är redo att utplåna alla era synder i Min Renhet och Mitt Ljus;

O vän! varför vacklar du fortfarande i tveksamhet? din navelsträng är ännu fäst vid Mig, Jag är dina andetags Källa; Jag är den Överflödande närande Källan till allt, och det är genom Mitt Ord som Jag ger dig liv och bevarar dig från döden; det är inte de olika grödorna du äter, Min vän, som ger dig liv, det är Jag som ger dig liv; lyft då dina ögon till Mig och bevara Mitt Ord i ditt hjärta, så skall du få leva! kom och be Mig öppna dina ögon så skall Jag utan dröjsmål komma och dra bort din slöja, Min vän; kom och be Mig föra dig hem från din landsflykt, där många av er gått vilse, så skall Jag komma flygande till dig; även om du har rest en mur tvärs över Min Väg under din gudlöshets tid, för att skilja dig från Mig, skall Jag med ett enda Andetag riva ner den muren; sedan skall Jag påminna er om Min Kärlek, Jag skall påminna er om att Jag är Han som älskar er mest, och att Mitt Heliga Hjärta är er boning, Jag skall påminna er om att inte göra någon åtskillnad mellan varandra i Mig; Jag skall påminna er om att vara förenade i själ och hjärta och att älska varandra så som Jag älskar er;

ja, det är Jag, den Ständiga Påminnelsen om Mitt Ord som talar till er för att friska upp era minnen, ta emot Min Helige Ande...

Jag välsignar var och en av er och just i detta ögonblick skall Jag lämna Min Kärleks Suck på er panna; var ett;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message