DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta är Min strid

2 Juli 1992

(Vår heliga Moder.)

Kristus är snart hos er; du arbetar hårt, Mitt barn, men allt som du erbjuder Min Son till Hans Ära kommer att helga dig och förhärliga Honom; det var Guds avsikt att uppenbara Sig Själv för dig för Kyrkans skull, som är Hans Kropp;

dotter, kom ihåg: Jesus kommer aldrig, aldrig att svika dig; kommer du ihåg hur du anförtrodde Mig de Budskap som du tar emot? Jag, som är din Moder, vakar över vad du gett Mig, och idag liksom i går kommer Jag fortsätta att skyndsamt sprida Min Sons Budskap;

Satan kanske låter hätsk och uppträder som om han triumferar över varje land och som om hans segrar är ärofulla, men, Vassula, snart skall Jag besegra honom, för detta är Min strid;

dotter, Jag skall trösta dig och ge dig tillräcklig styrka att fortsätta ditt uppdrag;

(Herren talar nu.)

behaga Mig och förkunna Mina Ord överallt vart Jag sänder dig, stå fast;

luta dig mot Mitt Hjärta och känn dig älskad; säg åt Mina barn att viga sig själva och sina familjer åt Våra Två Hjärtan; vig er åt Mig så att Jag tecknar er som Mina; hör Mig, Jag säger er högtidligt att det kommer en tid av nöd som aldrig förr; jorden ser redan den tiden dagas; stå fasta och låt ingen bedra er;

många gör gällande att de hör Mig förkunna budskap, men Jag är inte Upphovet till dessa budskap, inte heller är er Moder det; Jag har redan varnat er för dessa tider, Jag har varnat er många gånger för att många falska profeter kommer att uppträda i dessa tider, för att ödelägga er Mästares Verk med lögner; de som hör kommer att vara vaksamma, de som har förhastade hjärtan kommer att bli bedragna (många kommer att försöka bedra dig, Vassula, och säga att Jag, Jesus, sänder dem till dig, men de är falska profeter); kom ihåg, många skall uppträda som en falsk Kristus, några kommer att göra stora tecken och göra intryck till och med på de utvalda; Jag har nu varnat er igen;

dotter? kommer du att låta Mig fortsätta detta Verk i dig? be, så att du inte faller i frestelse; Jag skall öppna vägen för dig; frukta inte, Min Kärlek till dig är Evig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message