DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Döm inte

27 juni 1990

frid vare med dig;

dotter, be och ge Mig ära för att ha lyft dig från de dödas värld och låtit dig komma in och leva i Min Värld av Frid och Kärlek, och med Min milda vägledning ha undervisat dig i fädernas Kunskap; därför, fördöm inte någon som ännu inte kan skilja mellan höger och vänster hand; var medlidsam så som Jag är medlidsam; döm inte så skall du själv inte bli dömd; fördöm inte, och du skall själv inte bli fördömd; stå emot det onda och besegra det med det goda; ge inte Frestaren något fotfäste; säg inte att Jag din Herre, har övergett dig; ur Mina Fem Sår livnär Jag dig, själ! be om urskillning; se, Min dotter, Jag är Hoppet, Jag är Livet och Jag är nära dig! Jag är den Korsfäste och din Återlösare som säger dig: Min kärlek till dig är evig;

välsigna Mig och älska Mig;

(Senare, till en präst på besök)

berätta detta för Min tjänare, skriv:
Min frid ger Jag dig;

ta detta tecken som en gåva av Min Kärlek; ta emot Mitt Ord och profetera för folken; säg dem att “än en gång kommer Min Ande att utgjutas över er från ovan; då skall er ödemark bli till fruktbart land; rättfärdighet skall föra med sig fred,” 1en fred som världen aldrig förr har känt; ”Mitt folk skall bo i ett fridfullt Hem,” ja, de skall bo i Mitt Heliga Hjärta, ty Jag skall “bevara dem i trygghet”; men innan denna öken förvandlas till ett fruktbart land och till grönskande vingårdar, skall Min Andedräkt komma och blåsa i denna mörka värld, likt en ström av svavel som antänder eld överallt, för att rena denna generation och förnya henne fullständigt, och ena henne till Ett Heligt Folk; era avfällingar skall Jag förvandla till heliga människor och deras likgiltighet till iver för Mig, er Gud; Jag skall göra er heliga så som Jag är Helig; kom ihåg att Min Stad skall bli återuppbyggd på dess ruiner; (...)

var välsignad;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message