DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den stora Återkomsten - den Nya Pingsten

13 mars 1988

Min Herre,
tack för alla de gåvor
Du har gett mig,
att jag kan vara med Dig
på detta speciella sätt, så nära.
Amen.

Vassula, dessa gåvor gavs åt dig för Mina intressen och för Min Ära; tillåt Mig att använda dig; urskilj vad din uppgift består i; kom, Jag skall hjälpa dig;

Vassula, det var Min vilja att inspirera dig; ha tro, Mitt barn; det var Min vilja att inspirera Min Johannes1 att be om en ny Pingst; denna inspiration kommer från Visheten, och den Nya Pingsten skall Jag, Herren, befästa på den Grund som Jag har lagt; Jag skall förena er alla och under En Herde skall du församlas, skapelse, och Jag skall upprätta Mitt Rike därinne; Mitt Hus skall regera i Frid och Kärlek och Min skapelse skall födas på nytt, åter bli som barn, oskyldiga, utan illvilja; detta skall vara den Stora Återkomsten, Pånyttfödelsen, Herdens Rop, , den Nya Pingsten, liksom i begynnelsen när kristendomen ännu var ung, ett spädbarn, oskyldigt, utan egenintresse; o skapelse! bara vänta och se;

Vassula,

Ja Herre?

känn Mig, Jag är vid din sida; tror du på detta, barn, trots att du inte kan se Mig med dina fysiska ögon?

Ja Herre, jag tror eftersom Du har lärt mig att se Dig med min själs ögon, och känna Dig, och höra Dig och helt enkelt tro.

vad Jag älskar dig när Jag ser dina ögon söka efter Mig, för Jag vet att du verkligen är ett barn, hjälplöst och anspråkslöst; Jag tycker synd om dig, Vassula, du lever bland vargar; Jag skall aldrig lämna din sida; Jag välsignar dig, barn; låt Mig leda dig intill slutet, ja?

Jesus, du är där jag ser Dig, eller?

Jag är, älskade, ta emot Min Frid;

oss? vi, Herre?

ja, vi, oss;


1 Påven Johannes XXIII, som bad för en Andra Pingst, kallades också Enhetens Påve.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message