DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Ryssland! vad Jag, Herren, älskar dig

11 mars 1988

Ära vare Gud!

(Efter att jag bett de tre bönerna hörde jag Himmelska Röster säga: "Ära vare Gud; så står det skrivet;")

Jesus?

Jag är; Jag är nära dig; älskade, be för Rysslands omvändelse;

Ryssland kommer att uppväckas av Min Gudomliga Hand och i denna Helighetens höjdpunkt, när Min Hand vilar över henne, värmer hennes kalla hjärta och återupplivar henne, skall hon uppstå från dödens stillhet och från mörkrets värld till Min Värld av Frid och Ljus; med ett högt rop skall hon visa sin glädje, när hon ser sin Frälsare vid sin sida; Jag skall lyfta henne till Mig och Min Kärlekslåga skall upptända hennes hjärta, rena henne och lämna henne i total hänryckning inför Mig, sin Gud;

O Ryssland, Mitt Ryssland! vad Jag, Herren, älskar dig1, hur grät Jag inte över att se dig död; Jag fällde så många bittra och sorgfyllda tårar över dig, älskade, när Jag förlorade dig, och hela Himmelen sörjde över dig; varför, varför, Min älskade, förkastade du Mig, varför genomborrade du Mitt Hjärta så fullt av Kärlek och Ömhet;

(Jag kände jungfru Maria nära mig.)

frid över dig, Mitt barn; Jag är din Heliga Moder; be för din syster, för Herren står vid hennes sida idag och snart kommer Hans Gudomliga Hand att vidröra hennes kalla och döda hjärta; O skapelse! Herren skall uppväcka din så Oälskade Syster; var uppmärksam, dotter, för hennes äras stund är nära;

Petro! 2 Min så högt älskade Petro? 3 ja, Vassula; i flera år har Jag bönfallit dig4 att helga Ryssland; nu har Herren och alla Martyrer hört dina böner och rop; alla dina uppoffringar var inte förgäves, älskade; alla tårar var inte för intet, dessa tårar var en balsam för Jesu Sårade Hjärta; Prisa Herren, Petro; Jesus står alldeles vid era dörrar och bultar;

frid över dig; frid över er alla; Jag älskar er alla;


1 Gud talade igen så som ingen människa kan tala utan endast Gud; med så stor kärlek...
2 Plötsligt vände sig Maria mot Johannes Paulus II, som om han var närvarande; när Hon uttalade hans namn var Hennes röst mycket mild men sorgsen, fylld av en särskild kärlek till honom.
3 Jungfru Maria kunde inte hålla tillbaka tårarna. När Hon sade dessa ord, brast Hon i gråt och grät länge, och jag började också gråta med Henne. Jag kände att Vår Heliga Moder har en speciell känsla för 'Petro'.
4 Påven Johannes Paulus II.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message