DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De Två Hjärtana

8 december 1991

Herre?

Jag Är; be innan du vilar i Mig, säg med Mig:

Jesus,
vila i mig, och jag i Dig,
förenade, sammanlänkade;
amen;

(Jag upprepade det.)

stå fast beträffande de Två Hjärtana, förenade i kärlek; Jag har redan talat i många hjärtan om denna sanning, en sanning som många kommer att avvisa, men till sist skall våra Två Hjärtan segra; sådan är världen; idag avvisar man, men i morgon kommer man att ära denna sanning;

Jag, Jesus, älskar er alla; bär ingen annan än Mig i ert hjärta; sätt Mig främst; ta emot Min Frid;

12 december 1991

(Mina tankar gick till Schweiz.)

Herre, hur är det med kyrkan i Schweiz?

... den är en hög med grus ...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message