DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt) »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

2. Jesus lyfter sitt Kors
(Matt 27:31; Mark 15:20; Luk 23:26; Joh 19:17)

De band ihop Mina fötter med rep och sade åt Mig att gå dit där Mitt kors låg. dotter, Jag kunde inte gå eftersom Mina fötter var bundna, så de drog ner Mig på marken och släpade Mig i håret mot Mitt Kors, Min smärta var olidlig, bitar av Mitt kött som hängde löst efter gisslingen, slets bort. de lossade repen från Mina fötter och sparkade Mig för att Jag skulle resa Mig och lyfta upp Min börda på axlarna. Jag kunde inte se var Mitt kors var för Mina ögon var fyllda med blod som flödade ner över Mitt ansikte från törnena, som trängt in i Mitt huvud. så de lyfte Mitt kors och lade det på Mina axlar medan de knuffade Mig mot portarna, dotter, O så tungt Mitt kors var som Jag måste bära! Jag trevade Mig fram till portarna, pådriven av gisslet bakom Mig, Jag försökte se vägen genom blodet som brände i Mina ögon. . (9 November, 1986)

The cross you will bear is My Cross of Peace and Love, but to bear My precious Cross, daughter, you will have to do much self-sacrifice; be strong and bear My Cross with love; with Me you will share it and you will share My sufferings.

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message