DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Den helige Johannes Chrysostomos bön »

Bön av den helige
Johannes Chrysostomos

Jag är din fader, din make och ditt hem,
Jag är din vårdare, ditt upphov och ditt ursprung.
Vad du än önskar, skall Jag vara.
Inget kommer att fattas dig.
Jag skall arbeta för dig, ty Jag kom
för att tjäna och inte för att bli tjänad.
Jag skall vara din vän och din värd,
din ledare och din broder,
din syster och din moder.
Jag skall vara allt för dig.
Bara du är förtrolig med Mig!
Jag skall vara fattig för dig, hemlös för dig,
korsfäst för dig, gå i graven för dig.
I himlen vädjar jag till Fadern för din skull.
Du är allt för mig, broder, medarvinge,
vän och medlem.
Vad mer kan du önska?

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message