DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Bönen om ånger och befrielse »

Bönen om ånger och befrielse

Denna "exorcismbön" gavs till Vassula 13 november 2006

Vassula skriver:Jesus Kristus dikterade denna bön om ånger, helande och befrielse. Han sade att denna “exorcism-bön” behövs i våra så onda dagar.

Människor vet inte hur de effektivt skall visa bort Satan, som kontrollerar dem, förblindar dem och ger dem mycket lidande, genom sjukdom eller bundenhet. Jesus säger också att många människor tillber falska gudar (avgudar).

Denna bön kommer att vara mycket effektiv om den beds uppriktigt och med hjärtat.
Herren sade: "“Låt dem ångra sig inför Mig med dessa ord:"

Herre, du har haft tålamod med mig och mina synder under alla dessa år, och ändå visade Du mig medlidande;

Jag blev vilseledd på varje sätt, men nu skall jag inte synda mer; jag har gjort orätt mot Dig och varit orättvis; jag skall inte vara det mer; jag avsäger mig synden, jag avsäger mig djävulen, jag avsäger mig de överträdelser som fläckar min själ; befria min själ från allt som är emot Din helighet;

Jag bönfaller Dig, Herre, att rädda mig från allt ont; Kom nu Jesus, kom nu och bli kvar i mitt hjärta;

Förlåt mig, Herre, och tillåt mig att vila i Dig, för Du är min Sköld, min Återlösare och mitt Ljus och på Dig förtröstar jag;

Från denna dag skall jag alltid välsigna Dig, Herre;

Jag avvisar ondskan och alla andra gudar och avgudar, för Du är Den Högste över hela jorden, Du står högt över alla andra gudar;

Genom Din starka arm, rädda mig från sjukdom, rädda mig från fångenskap, rädda mig från allt ont och besegra min fiende djävulen; skynda till min hjälp, O Frälsare!

Amen

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message