DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Bön för världens omvändelse »

Bön för världens omvändelse

av vår Heliga Moder (15 maj, 1990)
en påminnelse från Jesus (18 juli, 1990)

Vår Heliga Moder skriver i sitt budskap: Dessa dagar är en förberedelse på er Konungs nedstigande; be så att alla kommer att vara beredda; be ihärdigt, Mina små barn, för de själar som vägrar att höra och vägrar att se, be till er Fader i Himmelen på detta sätt:

Jesus påminner oss på detta sätt: Mina älskade, Jag är världens Ljus och Jag går framför er; ändå säger Jag er detta: Jag har andra får som inte hör till er fålla, även dessa skall Jag leda in under Min Pånyttfödda Kyrka så att det blir en hjord och en Herde; gå ut till alla folk och lär dem att be denna bön till Fadern:
Barmhärtige Fader

låt dem som hör och hör
men ändå inte förstår,
höra Din Röst denna gång
och förstå att det är Du,
den Heligaste av Heliga;

öppna ögonen på dem som ser och ser, men ändå inte urskiljer, så att de ser Ditt Heliga Ansikte och Din Härlighet denna gång;

lägg Ditt Finger på deras hjärtan så att deras hjärtan må öppnas och förstå Din Trofasthet. Jag ber och bönfaller dig om dessa saker, Rättfärdige Fader,

så att alla länder omvänder sig och blir helade genom Din Älskade Sons, Jesu Kristi Sår;

Amen

Vår Heliga Moder säger efter bönen: Bed Fadern att förlåta de styvsinta själar som vägrar att höra och se; Fadern är full av Barmhärtighet och Han kommer att se på alla sina barn; ja, ni små, ni är rökelse för Gud när ni ber för era bröders frälsning; ju mer ni ber desto kraftfullare blir era böner;

Vår Herre Jesus säger efter att Han bett oss gå ut till alla folk och lära dem denna bön: Förstå också, att med denna bön ber ni för hela världens frälsning;
mod, bröder; Mina elever, mod; Jag är med er varje dag...

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message