DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » De tre dagliga bönerna »

De tre dagliga bönerna

Den 4 maj 1988 rekommenderade Jesus följande tre traditionella böner att bedjas dagligen.

Novena i förtröstan på Jesu Heliga Hjärta

O Herre Jesus Kristus,
åt Ditt allra Heligaste Hjärta anförtror jag denna bön....
(nämn här ditt böneämne)

Bara se på mig,
och gör vad Ditt Hjärta önskar,
låt Ditt Heliga Hjärta bestämma,
Jag räknar med Det,
jag förtröstar på Det
jag kastar mig i Dess barmhärtighet.

Herre Jesus! Du kommer inte att svika mig.
Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig.

Jesu Heliga Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig.
Jesu Heliga Hjärta, må Ditt Rike komma.
O Jesu Heliga Hjärta,
jag har bett om många saker,
men jag bönfaller Dig om denna önskan.
Tag den och lägg den i Ditt Heliga Hjärta.
När vår Evige Fader ser den
täckt med Ditt Dyrbara Blod,
kommer Han inte att förvägra Dig den.
Det kommer då inte längre att vara min bön, utan Din, O Jesus.

O Jesu Heliga Hjärta, jag förlitar mig helt på Dig.
Låt mig aldrig fara vilse.
Amen.

Bön till Ärkeängeln Mikael

“Helige Ärkeängel Mikael,
försvara oss på stridens dag.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt.
Och må Du, den himmelska härskarans furste,
med Guds kraft kasta ner i helvetet, Satan och alla onda andar
som stryker omkring i världen och söker själarnas undergång.
Amen.

Maria, Heliga Änglars Drottning,
be för oss!

Den Helige Bernhards Memorare

“Påminn Dig,
mildaste Jungfru Maria,
att det aldrig någonsin blivit känt,
att någon som tagit sin tillflykt till Dig,
sökt Din hjälp
och anropat Dig om förbön
har lämnats övergiven.
Fylld av denna förtröstan, flyr jag till Dig
O jungfrurnas Jungfru, min Moder!
till Dig kommer jag,
inför Dig står jag, med synd och sorg.
O Moder till det Inkarnerade Ordet!
ringakta inte mina böner,
utan hör mig och svara mig i Din barmhärtighet.
Amen.

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message