DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » HERRENS BÖN på Arameiska »

HERRENS BÖN på Arameiska

LYSSNA HÄR

(Fonetiskt uttal)

Aboon Dbashmayo (Fader vår som är i himmelen)
Nethcadash shmokh (helgat varde ditt namn).
teethe malkoothokh, (Tillkomme ditt rike),
nehwe sebyonokh, (ske din vilja);
aykano Dbashmayo off bar’o. (såsom i himmelen så ock på jorden.)

Hab lan lahmo dsoonconan yawmono, (Vårt dagliga bröd giv oss idag).
washbook lan howbain wahtohain (och förlåt oss våra skulder)
aykano doff hnan shbakn il hayobain (såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro)
lo thaalan il nessyoono (och inled oss inte i frestelse)
elo fasson men beesho (utan fräls oss ifrån ondo.)
metool ddeelokhee malkootho, (Ty riket är ditt)
ou haylo ou Teshbohto, (och makten, och härligheten)
loalam olmen Amin. (i evighet. Amen.)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message