DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer »

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

Jag är Gud, varelse, gå till Mina Stationer, begär endast Mig vid varje station, Jag står vid varje Station. Jag skall vara vid Min Korsvägs Stationer och Jag vill att du skall vara där, Jag vill att du skall knäböja vid Mina Stationer.(29 maj, 1987)

1. Jesus döms till döden av Pilatus
(Matt 27:26; Mark 15:15; Joh 19:16)

Snart, och det är snart i er betydelse, när ni kommer att vara täckta av ert eget blod, skall Jag som domare påmin-na er om det blod ni har på era händer för att ni hindrat så många från att ta emot Mina nådegåvor som givits ge-nom denna Påminnelse om Mitt Ord, ni är som romarna, ni kröner Mig med törnen dagligen; kommer ni då att säga som Pilatus: “Jag är oskyldig till detta blod,” och tvätta era händer i parfymerat vatten? ni vägrar att ta motgiftet mot döden, ni vägrar att erkänna Mitt Ord givet av Min Helige Ande i era dagar ... (19 januari, 1995)

PAGES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   NEXT

 

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message