DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Bön för Enhet »

Bön för Enhet

av Fr. Sergius Bulkakov
(som Jesus antydde skulle vara med Hans Budskap)

O Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare
Du lovade att alltid bli kvar hos oss.
Du kallar alla kristna att komma nära
och ta del av Din Kropp och Ditt Blod.
Men vår synd har splittrat oss
och vi har ingen kraft
att tillsammans dela Din Heliga Eukaristi.
Vi bekänner denna vår synd och vi ber Dig,
förlåt oss och hjälp oss att verka för
försoning, i enlighet med Din Vilja.
Tänd våra hjärtan med Den Helige Andes eld
och skänk oss vishetens och trons Ande,
modets och fördragsamhetens Ande,
ödmjukhetens och fasthetens Ande,
kärlekens och ångerns Ande,
genom Guds välsignade Moders
och alla helgons förböner.
Amen.

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Rena er, för tiden är nära
 
New York – möte med Conchita av Garabandal
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message