DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Veronica torkar Jesu Ansikte »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

6. Veronica torkar Jesu Ansikte

Jag tillät dem att kröna Mig med en törnekrona; Jag tillät dem att håna Mig och spotta på Mitt Heliga Ansikte. (3 mars, 1989) Jag kände då hur någon torkade Mitt ansikte, ångestfyllda kvinnor kom fram och tvättade Mitt svullna ansikte. (9 november, 1986) Vassula, ja, se på Mitt Ansikte. Att någon har sett Mig, ger Mig tröst, säg dem att det behövs så litet för att trösta Mig ? kom och lovprisa Mig, älska Mig. (7 juni, 1987)

Om ni bara visste hur Jag är redo att förlåta ditt släktes brott bara genom en vänlig blick på Mig, ett ögonblicks ånger, en tveksamhetens suck, ett uns av omprövning; ett leende mot Mitt Heliga Ansikte och Jag skall förlåta och glömma, Jag skall inte ens se på Mina Sår, Jag skall utplåna från Min syn alla era missgärningar och synder, om ni blott visade ett ögonblicks ånger och hela Himlen skulle fira den gesten, för ert leende och er vänliga blick skall tas emot som rökelse av Mig, och det ögonblicket av ånger skall ljuda som en ny sång för Mig; (29 augusti, 1989)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message