DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus blir lagd i graven »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

14. Jesus blir lagd i graven
(Matt 27:60; Mark 15:46; Luk 23:53; Joh 19:41-42)

Jag skall resa er ur era gravar och leda er tillbaka till ert hem: Mitt Heliga Hjärta. (10 april 1990)

Och du, Mitt barn, som läser eller hör Mig, du som Jag besökte i din grav och som Jag lät Min Ande komma in i, Jag säger dig: följ spåren av Mitt Blod som Jag lämnar efter Mig som ett tecken för dig, och om du blir hejdad och utfrågad på din väg av en förbipasserande, säg honom att du är Min lärjunge och Jag din Mästare och att du är på väg för att vittna om en korsfäst Kristus, en uppstånden Kristus; och om du hejdas av en köpman, akta dig för hans oärlighet, akta dig så att han inte byter ut Korset Jag har gett dig mot en förvrängd så kallad vishet; omfamna ivrigare än någonsin korsbjälken över dina skuldror, utan ett ljud, utan ett ord, och följ Mina blodspår, de skall leda dig till Mig; och om någon av dessa drar dig inför rätta, skydda inte ditt ansikte mot förolämpningar och slag, erbjud dem din rygg också, så att man känner igen dig på dina sår, låt dessa vara en fullkomlig avbild av Mina Sår, för de skall ges dig av desamma som slog Mig, din Mästare, och då skall Människosonens Tecken visa sig på himlen, ett stort ljus skall synas i ert mörker, ty Jag, den Helige, skall rädda dig för Mitt Namns skull; (22 oktober 1990)

Kom, Mitt barn, du som hör Mig eller läser Mig, Jag har på nytt visat Min Kärlek till dig i detta vittnesbörd, säg inte att Jag är alltför långt borta för att älskas, för just i detta ögonblick vilar Min Blick på dig med särskild ömhet och en tillgivenhet som du aldrig helt kan förstå; hade Jag behövt återvända bara för din skull, för att återlösa dig, skulle Jag utan minsta tvekan stiga ner och genomgå Mitt Lidande igen, bara för din skull! Tror du Mig nu när Jag säger dig att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner?

Jag säger dig allt detta, så att du kan finna din frid i Mitt Heliga Hjärta, så att du kan finna sant liv i Mig, så att du kan finna sann kärlek och vila i Mig, din Gud; Jag vet att du är svag, Mitt barn, men din svaghet attraherar Min Allmakt;

Kan du omfatta vad Jag säger? Jag säger: frid vare med dig! Jag är Kärlekens Offer som talar till dig, Jag är Han som gav dig detta Kärlekens vittnesbörd som en påminnelse om Min Kärlek; låt Mig uppfylla dig och ta dig i besittning; känn hur Mitt Hjärta längtar efter ett gensvar på Min kärlek! motstå Mig inte, kom till Mig som ni är, kom och drick ur Mitt Hjärtas flöde och ni skall törsta efter mer; o så många av er har vandrat bort från Sanningen och gått åt skilda håll; Sanningen är KÄRLEK; Jag är Sanningen; var vittnen för Sanningen, ta emot Sanningens Helige Ande, ta emot Nådens Helige Ande; Jag välsignar er alla med Min Kärleks Suck på era pannor; var ett under Mitt Heliga Namn. (22 oktober 1990)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message