DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Böner » Korsvägens stationer » Jesus döms till döden av Pilatus »

Korsvägens stationer

Meditationer från Sant Liv i Gud

Jag är Gud, varelse, gå till Mina Stationer, begär endast Mig vid varje station, Jag står vid varje Station. Jag skall vara vid Min Korsvägs Stationer och Jag vill att du skall vara där, Jag vill att du skall knäböja vid Mina Stationer.(29 maj, 1987)

1. Jesus döms till döden av Pilatus
(Matt 27:26; Mark 15:15; Joh 19:16)

Snart, och det är snart i er betydelse, när ni kommer att vara täckta av ert eget blod, skall Jag som domare påmin-na er om det blod ni har på era händer för att ni hindrat så många från att ta emot Mina nådegåvor som givits ge-nom denna Påminnelse om Mitt Ord, ni är som romarna, ni kröner Mig med törnen dagligen; kommer ni då att säga som Pilatus: “Jag är oskyldig till detta blod,” och tvätta era händer i parfymerat vatten? ni vägrar att ta motgiftet mot döden, ni vägrar att erkänna Mitt Ord givet av Min Helige Ande i era dagar ... (19 januari, 1995)

 
Spiritualitet
Böner
    Bönen om ånger och befrielse
    Bön för världens omvändelse
    HERRENS BÖN på Arameiska
    Den Heliga Rosenkransen
    Den ortodoxa "Rosenkransen", eller "Jesusbönen".
    Bön för Enhet
    Den helige Johannes Chrysostomos bön
    De tre dagliga bönerna
    Korsvägens stationer
        Jesus döms till döden av Pilatus
        Jesus lyfter sitt Kors (ej färdigt)
        Jesus faller under Korsets tyngd
        Jesus möter sin Heliga Moder
        Simon från Cyrene hjälper Jesus att bära Korset (ej färdigt)
        Veronica torkar Jesu Ansikte
        Jesus faller igen under Korsets tyngd (justeras)
        Jesus tröstar Jerusalems kvinnor
        Jesus faller återigen under Korsets tyngd
        Jesus blir avklädd
        Jesus spikas fast på Korset
        Jesus dör på Korset
        Jesus tas ner från Korset
        Jesus blir lagd i graven
    Vigningsböner
    Några utvalda böner
Föredrag
Brev
Artiklar
Mirakler
Reflektioner kring budskapen
Bönegrupper
Pilgrimsresor & retreater
Profetism
Lidandet

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Jag önskar en förnyad överlåtelse åt Min Vilja
 
DAGENS BUDSKAP:

17 juni 2010
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message