DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita »

Vítejte na stránkách věnujících se spiritualitě Opravdového Života v Bohu.


"Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl." (Jan 14:25-26)

To Poselství jsem svěřil tobě, protože jsem věděl, že se budeš dobře starat o Mé Záležitosti. Řekl jsem, že jsem tě pověřil tímto Poselstvím - toto Poselství nepřidává nic nového do Písma Svatého. Všechno, co jsem řekl v tomto Poselství, je již psáno v Písmu, jenže vy jste ještě úplně neporozuměli tomu, co je psáno. Slyšeli jste Mě říkat: sešlu vám Utěšitele, aby byl stále s vámi a v těch, kteří Mě milují, aby vás všechno naučil. Můj Duch se stane vaším Rádcem a Učitelem - bez Něho by ani Moji Učedníci nikdy plně nepochopili ani Mne, ani Moje Učení. V den, kdy jsem se vrátil k Otci, seslal jsem Těšitele, aby jim připomněl všechno, co jsem jim řekl, když jsem byl s nimi. Nyní jsem připraven přijít k vám, ale vy stále nerozumíte jak a jakým způsobem. Nemluvil jsem přece v metaforách.

Poselství z 10. prosince 1995

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message