DHTML Menu By Milonic JavaScript
'Peace be with you.' ...Read the First Message
 

Vassula Rydén - svědectví
V tomto videu paní Vassula Rydén představuje Opravdový život v Bohu. Dozvíte se bližší detaily o setkání s Bohem, s andělem strážným, také, jak to všechno začalo. Video je na youtube s českými titulky Video najdete zde...

 

NIHIL OBSTAT A IMPRIMATUR
Prorocké spisy Opravdového Života v Bohu se těší Imprimatur Magisteria a Nihil obstat - pečeti oficiálního církevního schválení, které je platné v plném rozsahu. Imprimatur a nihil obstat jsou výkonem Magisteria - Učitelského úřadu Církve. Více podrobností ...

 

Vassula a Vatikán
Oficiální dialog paní Vassuly Rydén s Kongregací pro Nauku Víry ve Vatikánu. Dialog byl veden prefektem Kongregace pro Nauku Víry, kardinálem Josefem Ratzingerem, který je v současné době emeritním papežem Benediktem XVI.
Více podrobností ...

 

Vassula a pravoslavná církev
Alexandrijský patriarcha Theodoros II. přijal v září 2007 Vassulu v patriarchátu. Požehnal Vassule a její misi a daroval jí ikonu Krista Pantokratora s osobním věnováním. Více podrobností ...

 

Jednota křesťanů
V poselstvích Opravdového Života v Bohu zaznívá volání po jednotě. Tato "výzva" nachází odezvu v srdcích všech, kdo se snaží upřímně následovat Krista. Vassulin hlas - a její poslání - vyjadřují naléhavost výzvy ke smíření, pokoji a jednotě. Více podrobností ...

 

Stanovisko církve
Svědectví kardinálů, arcibiskupů, biskupů a dalších duchovních z různých křesťanských denominací, mezi nimi najdete svědectví pravoslavných, katolíků, protestantů a dalších.
Více podrobností ...

 

Jedinečný příspěvek k mezináboženskému dialogu - Vassulina promluva v Dhace
Po své promluvě o poselství Opravdový Život v Bohu na mezináboženském setkání v Dhace (Bangladéš), bylo Vassule budhistickou komunitou uděleno ocenění za propagaci pokoje a mezináboženské harmonie. Více podrobností ...

 

Domy Beth Myriam - pomoc lidem v nouzi
Tento projekt pomoci lidem v nouzi vznikl v roce 1998, kdy byla Vassula inspirována vizí, aby pomohla hladovějícím ve Svaté zemi. Tak byl odstartován projekt domů Beth Myriam (Domy Mariiny), kde nacházejí pomoc tisíce lidí po celém světě. Více podrobností ...

 

"Země se zachvěje v základech."
Přečtěte si poselství, která přijala Vassula přesně 10 let předtím (na den přesně), před šokující událostí 11. září 2001 v New Yorku. Vassula také připojuje svůj dopis a komentář celé události. Přečtěte si poselství ...

 

Vassula o proroctvích
Článek o Božích proroctvích, která nám mají připomenout Jeho volání k obrácení a lásce, proroctvích, která hovoří o pádu Dvojčat v USA a současných vlnách tsunami v Asii.
Více podrobností ...

 

Oficiální TLIG Magazín
Čtvrtletní zpravodaj informující o aktivitách Opravdového Života v Bohu po celém světě. Najdete v něm přednášky o spiritualitě, barevné fotografie a reportáže uspořádané s jediným cílem: zvěstovat Slovo Boží a přispět k růstu Božího Království. Více podrobností ...

 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu

 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017


True Life in God RadioRychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message