DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Světlo

20. září 19861

Pokoj s tebou;

Mohu být s Tebou?

ano, jsi se Mnou; Já jsem Světlo;

Mohu být u Tebe?2

jsi u Mě; jsi ve Mně; Já jsem Světlo;

Můžeš mě vzít pod Svou ochranu?

jsi v Mé ochraně;

Mohu se o Tebe opřít?

můžeš se o Mě opřít;

Potřebuji Tvou Sílu, abych si uchovala svou Víru.

je ti dána Síla;

Potřebuji Tvou Lásku.

jsi Mnou milována;

Já jsem Světlo a svítím, aby všichni viděli; neboj se, Má Cesta je přímá; Má Cesta tě dovede ke Mně; setkám se s tebou a ty Mě poznáš, neboť vyzařuji Pokoj a Lásku;

pojď ke Mně; vidíš Mě? slyšíš Mě? neboj se; už nezůstávej ve tmě; podívej, tvé nohy jsou uzdraveny, můžeš zase chodit; hleď, vrátil se ti zrak;3 uzdravil jsem tě; uzdravil jsem tvou vinu a očistil jsem tě od tvých hříchů; používej své nohy k tomu, abys přicházela ke Mně, své oči, abys Mě viděla, a svou víru, aby ses se Mnou setkala; Já jsem tvůj Vykupitel; Já jsem tvůj Pokoj; Já, Ježíš, vás všechny miluji;


1 Napsáno po Očišťování.
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „Can I be near You?“, což můžeme přeložit: „Mohu být s Tebou v důvěrném přátelství?“.
3 To vše je řečeno symbolicky.


   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message