DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » KNIHY V ČEŠTINĚ »

 

1. Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů

Paní Vassula Rydén vybrala poselství, která obsahují proroctví pro tuto dobu, kterou Bible definuje jako Konec časů. Vassula v tomto díle vysvětluje, že tímto termínem Bible definuje konec jedné epochy lidských dějin, ne konec světa a dále komentuje proroctví, která se již naplnila, a též přikládá proroctví, na jejichž naplnění čekáme. Publikace pomáhá čtenáři nahlížet na události dnešních dnů ve světle ekonomie spásy a inspiruje ho k následování evangelia v době, kdy se lidstvo od Krista spíše vzdaluje. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku

2. Osnova modlitebních setkání - TLIG

Paní Vassula Rydén vybrala některé modlitby z poselství Opravdový život v Bohu a zařadila je do osnovy, kterou lze použít jak pro společnou modlitbu, tak pro soukromou meditaci. Zároveň je tato publikace návodem, jak organizovat společnou modlitbu čtenářů Opravdového života v Bohu. Pokud byste se rádi do modlitební skupiny zapojili, kontaktujte nás prostřednictvím emailu Asociace Opravdového života v Bohu v ČR: info@tlig.cz (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku 
 

3. Jacques Neirynck: Záhada Vassula - Hovoří opravdu s Bohem?

Jacques Neirynck je uznávaný švýcarský vědec, politik a publicista. Na podnět nakladatele zahájil sérii rozhovorů s paní Vassulou Rydén. Autor se snaží velice fundovanými otázkami pomoci čtenáři nezaujatě a bez předsudků nahlédnout a porozumět charismatu, kterým byla paní Vassula Rydén obdařena. Otázky, které autor otevřel, se týkají např. prvního setkání s andělem, Boží lásky a humoru, soukromého Vassulina života, ale také náročnějších témat, jako znamení této doby, všeobecného odpadlictví, ducha antikrista, Konce časů. Velice čtivá publikace, která může zaujmout i čtenáře, kteří jsou k duchovním tématům spíše skeptičtí. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku

 

4. MAGAZÍN K 25. výročí OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA V BOHU

Souhrn informací o aktivitách Opravdového života v Bohu po celém světě. Můžete si přečíst svědectví kněží a biskupů, vyjádření odborníků týkající se tohoto poselství, nechybí ani detailní informace o ekumenických a charitativních aktivitách, o misi paní Vassuly Rydén. Příspěvky fundovaných teologů, biskupů a kněží pomáhají čtenáři porozumět významu prorockých darů v životě církve a celého světa, zejména v dobách, kdy je lidstvo vystaveno silnému pokušení pohrdat duchovními hodnotami. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
 
Obrázek bez popisku

 

5. Jednota ctnost lásky - pasáže z poselství Opravdový život v Bohu týkající se jednoty

Kniha je výběrem poselství, která se týkají jednoty křesťanů. Bůh si vyvolil paní Vassulu Rydén jako svého posla, který má předat Jeho Slovo lidstvu. Mezi mnohými tématy, která jsou obsažena v poselství Opravdový život v Bohu, činí jednota křesťanů vrchol Vassuliny mise. Pán znovu připomíná Své učení, které předal Své Církvi: „aby byli jedno“, jako On je jedno s Otcem v Duchu Svatém, jako základní předpoklad pro naplnění Jeho Plánu spásy ve sjednocení celého stvoření v Kristu. Obsah této knihy čtenáři zásadním způsobem nastiňuje důležitost jednoty pro samotnou budoucnost lidstva a způsob, jak jí naplnit v našich životech. „Ach dcero, nemysli si, že nevím, co potřebuješ pro tyto misie, které jsem ti svěřil. Není lehkým úkolem sjednotit Můj Dům, natož ho oživit! Ale buď statečná, protože nejsi sama. Já jsem s tebou.“ (poselství z 20. ledna 2001) (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).

 
Obrázek bez popisku
 

6. Opravdový život v Bohu 
(1986 - duben 1987)

Tato edice obsahuje 120 stran poselství Opravdový život v Bohu (září 1986 - duben 1987) a dialogu mezi paní Vassulou Rydén a Vatikánem. Kardinál Josef Ratzinger prostřednictvím sekretáře Kongregace pro nauku víry, kardinála Prospero Grecha, položil paní Vassule 5 otázek, na které paní Vassula odpověděla, čímž zároveň předložila každému čtenáři velice fundovaný vhled do tohoto mystického díla. Knížka byla vytvořena k evangelizačním účelům, aby si každý mohl udělat představu o tomto božském díle. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).


7. Opravdový život v Bohu - jednotlivé díly

Připravujeme nové jednosvazkové vydání všech poselství, které bude dostupné během roku 2023. Hned jak bude dostupné, vás budeme informovat. Díky osobním darům čtenářů TLIG vám můžeme knihy zaslat a budeme rádi, podpoříte-li nás i vy příspěvkem na tuto misii. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu.

Zatím jsou k dispozici jednotlivé díly. Zde jsou ceny, za které můžeme knihy nabídnout
2. - 5. díl jsou k dispozici
6. díl - vyprodáno
7. - 12. díl jsou k dispozici
Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
 
Obrázek bez popisku 


8. NEBO EXISTUJE ALE AJ PEKLO (slovensky)

Velmi poutavá autobiografie paní Vassuly Rydén je v prvé řadě určena čtenářům, kteří ještě neudělali zkušenost s nadpřirozeným světem. Kniha zaujme svou neformální atmosférou a napínavými zážitky plynoucími z charismatu, který se u Vassuly projevoval už od jejího dětství. Tímto dílem bylo po celém světě inspirováno mnoho lidí, kteří teprve hledají svou cestu, a proto je i vhodným dárkem pro blízké, kteří by po duchovní literatuře přirozeně nesáhli. V současné době nabízíme tuto knihu ve slovenském vydání. Více informací v objednávkovém formuláři - odkaz je na konci tohoto přehledu (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).
Obrázek bez popisku

9. CD - GO, GO AND TELL EVERYONE
(TLIG Children's Choir)

Hudební CD jsou plná modliteb a chval, které nazpívaly děti z dětského sboru TLIG CHILDREN’S CHOIR. Všechny texty nahraných písní jsou vzaty z poselství Opravdový život v Bohu. Dětský sbor s tímto repertoárem mnohokrát doprovázel paní Vassulu Rydén na jejích misích a svým zpěvem dělal radost Bohu a lidem. Písně jsou zpívány anglicky a součástí setu je i zpěvník s notami a akordy. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).

10. CD - UNITY
(TLIG Children's Choir)

Hudební CD jsou plná modliteb a chval, které nazpívaly děti z dětského sboru TLIG CHILDREN’S CHOIR. Všechny texty nahraných písní jsou vzaty z poselství Opravdový život v Bohu. Dětský sbor s tímto repertoárem mnohokrát doprovázel paní Vassulu Rydén na jejích misích a svým zpěvem dělal radost Bohu a lidem. Písně jsou zpívány anglicky a součástí setu je i zpěvník s notami a akordy. (ROVNOU NA OBJEDNÁVKU).

11. OPRAVDOVÝ ŽIVOT V BOHU (jednosvazkové vydání Poselství od r. 1986-2003)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE: https://forms.gle/fRiitXVWsHsyT1FX8

 
KNIHY V ČEŠTINĚ

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message