DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Úvod k poselstvím »

Úvod k poselstvím

Když k nám prostřednictvím těchto poselství Bůh promlouvá, je dobré si povšimnout naděje, kterou nám On nabízí. Ano, od té doby co je naším Otcem jsme Jím byli pokáráni mnohokrát, a jako kárá otec své děti když chybují, dělá to i náš Otec na Nebesích. Dělá to však s láskou, protože On je Láska. Stvořil nás z lásky, abychom my Jeho lásku opětovali.

Tato poselství zjevují velmi důvěrný vztah Boha k Jeho stvořením. Bůh po nás chce, abychom se Mu více přiblížili a poznali Ho. Nicméně nám připomíná že je Svatý, ale také nás žádá, abychom měli "bázeň Boží".

Tato poselství volají po vaší opravdové přirozenosti a jsou připomenutím Jeho Slova a Jeho Bytí. Jak sám Bůh řekl Vassule: "Řekni jim, že tato poselství nejsou sdělována proto, aby se stala nějakou senzací, ale aby jim připomněla nutnost jejich obrácení. Pro jejich duši je nezbytně nutné, aby změnili svůj život a byli svatí."

Tato poselství zdůvodňují, proč si Kristus přeje sjednocení církví, zvlášť pak sjednocení data Velikonoc. V poselstvích je množství referencí o všeobecném odpadlictví, jak bylo předpovězeno sv. Pavlem v 2Tes 2 a o duchu vzpoury, který je v našich časech tak silný. Tento duch vzpoury nyní jako dým pronikl do kostelů zásluhou biskupů a kněží (katolických), kteří se obrátili proti svému pastýři. (Jan Pavel II.) Kristus nás vybízí k tomu, abychom zůstali věrni papeži. Vítězství nad zlem není daleko a nyní Dvě Srdce (Neposkvrněné Srdce Mariino a Svaté Srdce Ježíšovo) budou triumfovat nad tímto zlem.

Jsou žádostí o uznání přítomnosti eucharistického Krista v jeho božství a uznat Marii, jako Boží Matku. Více než 5 tisíc vyjádření k Duchu Svatému a hluboké učení o projevech Svatého Ducha.

Potom Bůh zjevuje prorocká poselství o Ruské církvi. Říká, že Rusko bude zemí která ho oslaví více, než některé ostatní země a že se stane hlavou (duchovně) většiny národů. Co ale nejvíce zaznívá z těchto poselství, je Jeho nekonečná laskavost a milosrdenství. Tento popis Boha dal Kristus, aby nám přiblížil Svůj portrét: "Můj Otec je Král a přitom tak mateřský, je Soudce a přitom tak laskavý a něžný, On je Alfa a Omega a přitom tak pokorný."

V těchto poselstvích se Ježíš snaží oživit v nás to co je mrtvé. Proto tedy na nás vylévá Svého Svatého Ducha, aby nás navrátil k Sobě a k Opravdovému Životu v Něm. Slibuje, že brzy bude vylit na lidstvo Duch Svatý jako nikdy předtím tak, že promění celou zemi. To je naděje pro nás, kteří doufáme.

Mnoho částí z Písma Svatého, knihy Zjevení a knihy o proroku Danielovi, nám bylo Ježíšem Kristem v těchto poselstvích rozpečetěno.

Proč je Bůh tak dychtivý, sám Sebe odhalit tak mocně opět v naší době, pokud to není proto, aby nás zachránil? Ježíš v jednom poselství říká: "Dívám se dnes na zemi a přeji si, co jsem si nikdy nepřál .... Moje Oči vidí to, na co jsem se nikdy nechtěl dívat, a Moje Uši slyší to, co jsem nikdy nechtěl slyšet! Moje Srdce, jako i Srdce Otce je stiženo hořem. Stvořil jsem člověka ke Svému Obrazu, ale on klesl, a dnes tolik lidí na sebe vzalo podobu Šelmy! ... Srdce Mě bolí když vidím konec této země a když to co vidím není vůbec v souladu s Mým srdečným přáním ... váš Otec dal všemu řád, jen ne vaší svobodě a vy jste svoji svobodu zneužili ..."

Proto Bůh, náš Stvořitel, musí znovu zasáhnout v naší době.

Ve Dvou Srdcích,

Vassula

Začněte číst poselství

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Hodina krize se nyní vznáší nad zemí
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message