DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Úvod » Zapisování poselství »

Úvodní komentář k zapisování poselství

Poselství, která přijímá a vlastnoručně zapisuje paní Vassula, jsou zapsána podlouhlým písmem, odlišným od jejího vlastního rukopisu. Vědomě se při zapisování nechává vést nadpřirozenou silou.

HandwritingMnoho dospělých, včetně samotné Vassuly, se ptají, zda je toto písmo Ježíšovým skutečným rukopisem. Na to sám Ježíš odpovídá, že to není jeho rukopis, jinak by to bylo bez chyb. Ale vždycky říká: Vassulo dovol Mi použít tvou ruku," nebo „poslouchej a piš..." Jako u mnoha posvátných tajemství, není ani zde snadné to najednou pochopit, ale bude velice prospěšné, když se zaměříme na četné postřehy Vassuliny i otce O´Carrola.

Vassula přijímá Pánova poselství v zásadě dvěma způsoby. Jedním ze způsobů zapisování je, že slyší a přímo zapisuje Jeho konkrétní slova. Jindy Bůh dá „světlo" porozumění jejímu rozumu ohledně toho, co (On) chce sdělitt. Ona to pak zapíše, jak nejlépe to dokáže vyjádřit.

V obou případech je její ruka vedena v pomalém zapisování dlouhým, majestátným rukopisem, který si Ježíš zvolil. Vassula říká, že jí bylo ukázáno, že může poselství rychle zapsat svým vlastním rukopisem, ale Ježíš zvolil svůj způsob, jak bude Jeho přítomnost zjevena. On se tedy sám podílí na psaní poselství, zatímco sám je jeho autorem.

Otec O'Carroll došel k tomuto poznatku: ... "I jiní přijímali diktování od Ježíše, např. Marie de Armida, Adriana von Speyr a Sv. Brigita švédská. Vassulin případ je jedinečný v tom, že zapisování poselství je zároveň kontrolováno. Máme zápis hlubokého osobního zakoušení Ježíše Krista s ujištěním, že zvolil tento způsob hmatatelného projevu, tak že napíše slova na papír." Vassula to také popisuje, jako by její ruka byla "uchvácena", stejně jako byla uchvácena těla vizionářů ve stavu vytržení. Člověk je při vědomí, ale nezajímá se o své nejbližší okolí, protože se zcela soustředí na přítomnost Boha nebo Panny Marie. Vassula říká, že její zapisování Pánova diktování je proniknuto Jeho přítomností stejně tak, jako když vnímáme a jsme v Boží svatosti, všechno v nás je pozdviženo na vyšší úroveň, než bychom kdy sami mohli (vlastním úsilím) dosáhnout. Tímto způsobem (zapisování) nás Ježíš viditelně učí, že když Mu dovolíme, aby nás použil, a žijeme v Jeho přítomnosti, dojdeme mnohem většího užitku, než bychom sami svými ubohými schopnostmi dosáhli. Říká nám: "Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti."

Video - Vassula přijímá a zapisuje poselství

Další články:

Svědectví otce Christiana Curtyho, OFM
Otec Christian Curty, OFM je kněz a exorcista, člen Mariánského kněžského hnutí, působícív Marseilles ve Francii, France, píše tento článek o zapisování poselství a o "dopisu Pána Jeho Církvi".

Grafologická analýza J.A. Muniera SGF
J.A. Munier SGF. GGOF., grafologický expert Nejvyššího soudu v Paříži (Francie) podrobil rukopis analyze.

Rozhovor otce René Laurentina s Vassulou
Úryvek z rozhovoru, ve kterém se Vassula vyjadřuje k zapisování poselství.

 
Úvod
Povolání a nástroj
Příchod mého anděla
Úvod k poselstvím
Multimediální­ galerie
Zapisování poselství

Povolání a nástroj
Shrnující informace o Vassule Rydén a Opravdovém Životě v Bohu
 

Příchod mého anděla
Vassula popisuje úplné začátky, jak k ní přišel její strážný anděl
 

Úvod k poselstvím
Úvod ke čtení poselství od Vassuly
 

Multimediální­ galerie
Ke shlédnutí i poslechu - Fotografie, audionahrávky a video
 

Zapisování poselství
Informace a fotografie pozoruhodného způsobu zapisování poselství
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Očistěte se, neboť čas je blízko
 
New York, setkání s Conchitou z Garabandalu
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message