DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Promluvy »

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 
 
Volání Nejsvětějšího Srdce: Kristus touží po jednotě
Promluva Vassuly k 500 poutníkům, včetně kardinálů, arcibiskupů, biskupů a duchovních i laiků z různých církví a denominací. Promluva se týkala jednoty, jak je představena v poselstvích TLIG. (25. května 2007, Mezinárodní ekumenická pouť TLIG v Turecku)
 
 
Den Páně
Výtah z rozhovoru s Vassulou ze dvou internetových přenosů Hlasu Ameriky z 15.února 2005
 
 
Různé stupně: oddělenost (Detachment), odpoutanost (Dispassion), vnitřní svoboda (Impassibility)
Vassula - Řecko, Meteory 2004
 
 
Vassulina mezináboženská promluva
Vassulina promluva v budhistickém klášteře Bouddha Kristi Prachar Sangha v Dharmarjika 23. února 2003
 
 
Obrácení (pokání)
Vassulina promluva z října 2002 (Egypt)
 
 
Smíření a jednota
Vassula - říjen 2002 v Egyptě
 
 
Ekumenismus a spiritualita
Vassulina ekumenická promluva z Mezinárdního Brigitýnského cetra ve Farfě (listopad 2001)
 
 
Vznešenost kříže
promluva Vassuly ve Svaté Zemi v roce 2000
 
 
Jsme povoláni k účasti na Božství
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Vezmi srp a žni!
Vassulina promluva ze Svaté Země z roku 2000
 
 
Jednota ze srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Otcovo Srdce
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998
 
 
Jak rozvíjet Opravdový Život v Bohu
Vassulina promluva na pouti TLIG ve Svaté Zemi - 1998

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Toto je Má Spravedlnost, která je vykonávána!
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message