DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Spiritualita » Dopisy  »

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 
 
Sopka na Islandu a proroctví - doplnění a vysvětlení od Vassuly
Vassula Rydén, 24. duben 2010
 
 
O proroctvích
Vassulin dopis po katastrofě tsunami v JV Asii v prosinci 2004
 
 
Pozor na ducha Jezábel
Vassulin dopis z prosince 2004
 
 
Proroctví o 11. září
Vassulin dopis z 10. ledna (Řím)
 
 
Rozlišování poslušnosti (Discerning Obedience)
Vassula píše o nutnosti rozlišovat, zda to, o co jsme žádáni, či co je po nás vyžadováno je ve shodě s Boží vůlí, říjen 2001
 
 
Rouhání proti Duchu svatému
Připomenutí všem, kteří neohroženě pronásledují milosrdné Boží volání
 
 
15. výročí Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis čtenářům a spolupracovníkům Opravdového Života v Bohu, 28. listopadu 2000
 
 
Správné chápání Opravdového Života v Bohu
Vassulin dopis z května 1997

Modlitby
Modlitby vybrané z poselství
 

Promluvy
Vybrané promluvy Vassuly a dalších významných osobností (řazeno chronologicky)
 

Dopisy
Zde naleznete Vassuliny dopisy na různá témata.
 

Eseje
Eseje a další příspěvky od různých autorů na rozličná témata
 

Zázraky
Nový projekt z listopadu roku 2006. Zde naleznete zaznamenané zázraky nějak spojené s Vassulou a TLIG
 

Úvahy o poselstvích
Meditace, úvahy a komentáře na vybraná poselství
 

Modlitební skupiny
TLIG modlitební skupiny a asociace
 

Poutě a setkání
Nadcházející a předchozí poutě a setkání Opravdového Života v Bohu
 

Proroctví
Články a podněty vztahující se k proroctví
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Toto je Má Spravedlnost, která je vykonávána!
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message