DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Кардинал Йосиф Ратцингер »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Кардинал Йосиф Ратцингер

Настоящ Папа Бенедикт XVI, тогавашен Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата

Оригинално писмо. Кликни за уголемяване
 

ПРЕВОД

КОНГРЕГАЦИЯ ЗА ДОКТРИНАТА НА ВЯРАТА
10 юли 2004

Пр. Н. 54/92-19631

Височество / Превъзходителство,

 

Както знаете, тази Конгрегация публикува Нотификация през 1995 г. върху писанията на Г-жа Васула Риден. Впоследствие, и по нейно искане, последва обширен диалог. Като заключение на този диалог, едно писмо на Г-жа Риден с дата 4 април 2002 беше публикувано в последния том на “Истинския в Бога Живот”, където Г-жа Риден предоставя полезни изяснения относно съпружеската си ситуация, както и върху някои трудности, които бяха изтъкнати в гореуказаната Нотификация относно писанията й и участието й в тайнствата. (виж Приложение).

Тъй като гореспоменатите писания имаха известно разпространение в страната ни, тази Дикастерия сметна за полезно да ви информира за горното. В същото време е необходимо да се привлече вниманието на вярващите католици относно участието в групите за молитви от вселенски характер организирани от същата г-жа Риден, да се придържат към разпоредбите на енорийските Епископи.

Контактувайки с вас за горното, използувам случая да ви уверя за трайното си и дълбоко уважение.

 

 

Ваше Височество / Преподобно Превъзходителство
ваш предан

Ваше Височество / Преподобно Превъзходителство

(Подпис)

Йосиф Кард. Ратцингер
Префект

(С приложение)


До Председателите на Епископските Конференции на
Франция, Швейцария, Уругвай, Филипините, Канада

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message