DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш

Въведение на писмото на Васула към Отец Просперо Греш

Рим, 26.06.02

 

Всепреподобен От. Просперо Греш
Collegio Sta Monica
Rome

Относно: Отговор на Васула Риден на писмото на От. Просперо Греш от 4 април 2002 г. написано в името на Негово Високопреосвещенство Кардинал Йосиф Ратцингер, Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата.

Уважаеми От. Просперо Греш,

Първо, желая да ви благодаря за това, че ми дадохте възможността да отговоря на въпросите ви отнасящи се до моите писания и дейности, въпроси, които изразихте с такова уважение в писмото ви от 4 април 2002 г. и които повтарят критиката съдържаща се в “Нотификацията” през 1995 г.

Съзнавам задачата и отговорността възложена на уважаемата Конгрегация да “изпитва духовете” (1 Йн 4:1). През всичките тези години осъзнах, би могло да се каже, сложността на тази задача на различаване и колко е деликатна, срещайки и аз в моя път много хора, които се приближаваха до мен, твърдейки, че и те имат божествени преживявания, които искаха да смесят с моите. От благоразумие и пред вид отговорността, имам за свой принцип да не им обръщам внимание. Затова, зачитам важността на вашето дело да предпазвате вярващите от вредни влияния и да опазвате вярата чиста от неавтентични преживявания, като същевременно защитавате истинските харизми, които биха могли да бъдат от полза за църквата.

Също така съм ви благодарна за това, че ми давате възможността да изясня и да осветля някои изрази, които е възможно да изглеждат неясни от факта, че са написани в образен и поетичен или символичен стил. Съзнавам, също така, че е необичайно това, че се обръщам към Католици Християни, докато аз съм Православна Гъркиня, но това вместо да бъде сметнато като нередност, желая смирено да бъде моят малък принос в лечението на разногласието между братя Християни. И така, ще отговоря по най-добрия възможен начин с пълна искреност и яснота на въпросите, които имахте добрината да ми поставите, еднакво уверена във великодушието, благоразположението и разбирането ви спрямо ограничените ми възможности да изразя в пълнота панорамата съдържаща се в 12-те тома на книгите озаглавени Истински в Бога Живот (ИвБЖ).

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message