DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи »

Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи

Васула говори в училищния комплекс на Св. Колумбас в Ню Делхи през 2006 г. След това, говори Архиепископ Консесао. Следва откъс от приветствието му.

"Всичко, каквото чухме е това, което казва Писанието, но по един много личен начин, и показва, че Господ продължава да говори. Начинът Му е удивителен, Той е Бог на изненадите и не знаем кого ще използува, за да предаде посланията Си. Било е време, когато Васула не се е интересувала от религията - Църквата не е означавала нищо за нея. Това е най-значителният извор на надежда за всички нас. Господ се грижи за нас и ни придружава в пътя на живота ни тук на земята. Васула наблегна на обичта в живота ни и на желанието на Господа всички да бъдем обединени, защото, бивайки разделени е от само себе си греховно. След няколко дена ще празнуваме седмицата на Християнското Единство. Темата й е “Където са се събрали двама и трима в Името Ми, и Аз съм всред тях.” Съборът е започнал. Някога бяхме врагове помежду си. Имаме още дълъг път, защото Иисус се помоли “Да бъдат едно” – това е единството, което Отецът желае помежду ни, и както каза Васула “Това единство на мир не означава повече разноски” – тя успя да дойде с един билет!! Това е видът на единството, което Господ желае и ви моля всички да се молите за християнското единство. Не знаем по какъв начин желае да се обединим, но целта е ясна – Той желае една Църква, и един Пастир.

Васула, благодарим ти. Бог да те благославя, теб и служението ти."

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message