DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Кардинал Сфеир »

Кардинал Сфеир

Негово Преосвещенство Кардинал Сфеир, Маронитски Патриарх на Андиохия и на целия Изток, приветства Поклонниците на ИвБЖ

Кардинал Сфеир приветства с добре дошли Васула и Поклонниците на ИвБЖ, през май 2005 г. (кликни за уголемяване)

Приветствуваме ви с добре дошли в Ливан. Вселенското движение е скъпо за Световната Църква, и знаете, че Католическата Църква е направила, каквото най-добро може за постигането на единството между Християните. Католическата Църква има специална комисия възглавявана от един Кардинал, и този Кардинал се старае да контактува с всички групи на Християнската вяра, за да изнамерят път за единството. Знаете добре, че Маронитската Църква е Католическа Църква и няма съответна такава в Православието. От своето раждане (Маронитската Църква) беше и остава, с благословията на Бога, както е. Маронитите са пръснати в целия свят, особено в Западния свят.

Bярвам, че някои от вас сте срещали Маронити в различни страни, Бразилия, Австралия, Канада, САЩ или Венецуела. И ние, както вие, търсим това единство, което желаеше нашият Господ Иисус Христос, когато каза: “Да бъдат всички едно, както ти, Отче и аз сме едно.” Знаем, че г-жа Васула е идвала вече в Ливан и се стреми за това единство. Знаем също така, че е представила своята доктрина и мислите си на Апостолския Престол, който публикува някои писания относно тази тема. Надяваме се вярата ни да е една в Иисус Христос, който е нашият Избавител и Спасител. Ако са съществували разногласия случили се в процеса на историята, поради каквито и да е причини и цели, искаме от Бога да прости всичките ни обиди и да ни възвърне към единството. Това единство е нашeто свидетелство към онези, които не вярват в Христос, след като всякакви разделения помежду ни не могат да родят вяра, и точно това подчерта вече нашият Господ Иисус Христос. Молим се заедно с вас за това единство, нека Бог да го осъществи по начина и на датата, които Той сметне за подходящи.

Искам от Бога да отвори правилните пътища за вас и за нас, да спечелим неговото одобрение и да можем да свидетелствуваме пред света за единството, а не за разделенията, след като днес светът изпитва крайна нужда от това единство, особено това на Християните. Благодаря ви за посещението ви в Ливан. Ливан е мястото, където Християните от всички групи са се събрали, и както вероятно знаете, съществуват общо 18 вероизповедания. Да, тези вероизповедания включват 6 Католически и 5 Православни, останалите са Мюсюлмански, които също са разнообразни. Както знаете, Мюсюлманите се делят на Сунити, Сиити, Друзи и така нататък. Затова, Ливан се счита за леярницата на всички хора. Знаят, че трябва да живеят заедно във взаиморазбирателство, вяра и обич, помагайки си взаимно в искреност. Искам от Бога да е с вас, да ви благослови и да ви помага в това усилие за постигането на това Единство. Благодаря ви.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message