DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Архиепископ Серафим »

Архиепископ Серафим

Негово Преосвещенство Архиепископ на Йоханесбург и Претория, Серафим

На път от Вашингтон, С.А.Щ., за Йоханесбург, 1 май 2006

Негово Преосвещенство Архиепископ на Йоаханесбург и Претория, СерафимНамирам се в самолета на Въздушните линии на Южна Африка на връщане в Йоханесбург от Вашингтон, където участвувах като Зам. Председател на Все-Африканския Съвет на Църквите на една много важна Междурелигийна конференция в Джорджтаун Юниверсити, с цел да се подчертае значението на религиите в каузата на защитата на човешките права и предимството, което трябва да отдаваме на диалога, за да се разрешават местните и международни различия заплашващи световния мир. Пътуването трае седемнадесет часа с един час престой в Акра, столицата на Гана. Обикновено, когато не съм уморен, използвам случая да записвам някои свои проблематики.

След приключването на конференцията имах възможността и удоволствието да гостувам у едни добри приятели, семейство Риден, които и аз навремето бях поканил да ми гостуват. Заедно с мен, при Риден, гостуваха две приятелки от Ню Йорк и Монако, и двете гъркини от чужбина, и двете с името Георгия. Георгия от Ню Йорк, второ поколение родом от Мани, която срещах за втори път, и Георгия от Монако.

Васула Риден е израснала в типичното обкръжение на гърци живеещи в чужбина, отдаващи значение на стойностите на светското общество, но и на институцията на семейството и религиозната практика в Православната Традиция, която между другото включва и посещението в църква по време на Рождеството Христово, Великден и при провеждането на сватби, кръщенета и погребения.

Васула живеела светски живот с грижите на ежедневието, докато по невероятен и чудноват начин чула сладък и непознат глас, който я канел за в делото на служението да даде свидетелство за присъствието на Бога всред нас. В началото не е знаела какво да направи, била е объркана. Бог обаче й помогнал да осъзнае мисията си и с покорство и смирение и много молитва, започнала да записва посланията от Бога, които приемала вътрешно. Същевременно, започнала да променя своя начин на живот. Молитвата и обичта й към Бога са станали неин живот. Делото й да доведе хората по-близо до Бога започнало.

Посланията, които Васула записва, в действителност, проучвайки ги много внимателно, ще установи човек, че подчертават настоятелно основните учения на Святото Писание и на Cветите Отци на Църквата ни. Всички послания се отнасят до духовната ни подготовка, да се покайваме, да живеем свят, мистичен, църковен и есхатологичен живот, да бъдем движени от мисълта за благодеяния, така че никой да не страда и най-вече беззащитни деца, особено онези, които убиваме преди дори да се родят, със смъртния грях на аборта. Друг основен пункт на посланията е засилването по всякакъв начин на видимото единство на Святото Тяло на Иисус, тоест на Църквата и като проекция, засилването на единството на Християнизма посредством духовността, започвайки с отпразнуването от страна на всички Християни на Великден на същата дата.

Ако мнозина са онези, които се възползуваха духовно с молитвите и посланията на Васула и предимството, което отдават в живота си да се намират близо до Бога, доста са и онези, които открито или прикрито я нападат.

Изглежда, че в известен смисъл начинът, по който Васула казва, че приема посланията на Бога, не е разбран правилно, и са готови да я замерят с камъни и настояват да я отведат на кладата и жива да я изгорят. Този вид религиозен фанатизъм напомнящ отминали екстремни ситуации от средновековието, е неприемлив.

Прочитайки с внимание посланията на Васула, от теологическа и от църковна гледна точка и особено според Православната Догматика, трудно е да се намери някаква злонамереност. И ако, поради която и да е причина се създава такова впечатление, това се дължи на отрицателното предубеждение, с което някои тълкуват посланието й, не така, както би желала Васула, а както желаят онези, които целят да я осъдят като еретичка. Самата тя никога не е отричала диалога, за да ни изтълкува и да ни обясни, каквото и да нейно послание на онези, които желаят да го изтълкуват неправилно, за да я отхвърлят. Пропагандата и войната срещу Васула е толкова голяма, че ако някой се опита без предубеждение да се доближи и да прочете трезвено посланията й, веднага ще бъде обвинен от същите онези кръгове, които воюват срещу нея и я обвиняват в еретичност. Боже мой и Богородице моя, да не падне човек в ръцете на фанатици религиозни хора, на съвременните фарисеи и книжници. Жив ще те погребaт.

И така, за Георгия от Мани и Георгия, и много други Георгии, каквото не можа да направи Църквата със своите клирици и теолози, можа в много случаи да направи със служението си и с посланията си Васула. Хиляди са душите живели далеч от Светлината на Бога и сега са се превърнали в служители и служителки на живото свидетелство за присъствието на обичта на Бога всред нас, в светското общество на съвременния свят на обърканата ни епоха.

Разбира се, с това в никакъв случай не трябва да подценим огромното и многостранно катехично, пастирско, благотворително и мисионерско дело на нашата Църква в областта на енорията. Съществуват обаче и други начини, за да бъдат спасени души. Могат и миряни харизматични членове на нашата Църква, с божествените дарения на Светия Дух, без да означава, че заместват святото дело на клириците ни, по-скоро го допълват, да предоставят със своето служение и своята духовност и своето свидетелство, значителен принос в дидактическото дело на Църквата.

Ще трябва най-сетне Църквата ни, както на местни начала така и на междуправославни, посредством специална комисия да се доближи с честност и под формата на диалог към въпроса за посланията на Васула и отговорно да заеме позиция, така че да бъде спрян този “противоречив феномен”, когато много членове на Църквата ни и други християни се възползуват духовно, известни клирици и миряни да воюват срещу нея, защото, ако посланията са от Бога, тогава е сякаш воюват срещу делото на Бога.

Лично аз, като Православен Епископ, не намирам нищо укорително според Православната Догматика в съдържанието на посланията на Васула, и съм сигурен, че ако човек дори доброжелателно изтълкува определен текст от посланията като отклоняващо се, така че да се счете за злонамерено, Васула, посредством диалога на обич и контакт има смирението и обичта и доброто разположение да ни го изтълкува според Откровенческата Истина на нашата Църква така, както бива засвидетелствувана в Святото Писание и в Традицията на Църквата ни.

Посланията на Васула не са едно друго Откровение на Бога противно на това на Святото Писание и на Традицията, което е пълно и спасяващо, то е по-скоро, както текстовете на Отците и други църковни текстове, които ни помагат да проумеем и да изживеем съдържанието на това пълно божествено Откровение на Святото Писание и на Традицията на Църквата ни. Намеренията на Васула са чисти и спасяващи.

Мнозина Християни, с прочита и съзерцателното проучване на ученията от посланията на Васула могат да се възползуват в голяма степен за своето единство и за общото ни свидетелство пред съвременния свят, за да бъдат затворени раните, които сериозно ни заплашват. За да не бъда разбран погрешно със своите забележки, трябва да подчертая, че в никакъв случай, когато говоря за духовна облага от посланията на Васула, не желая да се създаде впечатлението, че не поддържам предимството, което всеки християнин трябва да отдава на проучването и изживяването на Святото Писание в своя живот, както и на Традицията на Църквата. Тази важна позиция е нещо, което обаче подчертават и посланията на Васула.

Трябва също да се отбележи, че, както в миналото мнозина църковни автори на места в своите текстове се отклоняваха от учението на Църквата или даваха впечатлението, че се отклоняват, когато им се обръщаше внимание на това, с голямо смирение и покорство подчертаваха или уточняваха това, което Църквата вярва, за да бъде защитен спасяващия в Христос ход на човека. Това смирение и добро разположение вярвам, че има и Васула, в случай, че се създава впечатлението, че на някое място от посланията съществува някакво отклонение или злонамереност.

Диалогът е средството, за да бъдат избегнати тези недоразумения и да се прослави името на Христос и наш Спасител Иисус Христос. Славата на Бога се отъждествява със спасението ни в Христос и посланията на Васула допринасят за тази цел.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message