DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка  »

Архиепископ Джеремая /Ференс/

Архиепископ на Украинската Православна Църква в Южна Америка

Кюритиба, 17 януари 2006
Събор на 70-те Апостола

Свидетелство за Истинския в Бога Живот

"Heка Благодатта на Господа наш Иисус Христос, Обичта на Бога Отец и причастието на Светия Дух да останат между нас завинаги!"

В това трето Хилядолетие на Християнската епоха, светът изживява действителността на Откровението, което Бог предвиди в Святото Писание. Преобразяването на Природата, насилието, терорът, войните, сблъскванията, омразата, нещастието и загубата на човешкото достойнство, създадено по образа и подобието на Бога, с всеки изминат ден обезпокоява и тероризира човешкото създание. Човекът, отдалечен от своя Сътворител, живее несигурен и уплашен. Бог се обръща към човечеството посредством Своите пророци и посредством Своя Син Иисус Христос, и човекът вместо да се вслуша в божественото Послание, следва своите амбиции.

Апостолското дело на “Истинския в Бога Живот” започнало от Васула, привлича вниманието на света и възбужда любопитството на Християните от много църковни организации. Хиляди хора от различни краища на света биват почитани с Благодатта на Бога, след прочитането на посланията предавани посредством г-жа Васула, и най-голямата благословия за човешкото същество е благодатта на завръщането при Бога. Бог ни зове непрекъснато към покаяние и завръщане, така че врагът на душите ни да не ни напакости, нас, които сме създадени по образа и подобието на Бога.

В "Истинския в Бога Живот" съществуват мнозина които, като блудния син, се завръщат в дома на Отеца.

Вселенското Поклонение на “Истинския в Бога Живот”, което се осъществи през май 2005 г. в Ливан, Йордания и Сирия, беше едно явно свидетелство за Християнското Единство, където целта ни беше общението ни с Иисус Христос. Изживяхме незабравими мигове, усещайки допира и направлението на Божията Благодат.

Моля се на Бога и умолявам Отеца ни да благославя и да закриля Васула, за да има силата, смелостта, различаването и божието просветление да изпълни тази висока и трудна мисия с ненарушимост.

С Апостолска Благословия,

Архиепископ Джеремая/Ференс/
Архиепископ на Украинската Православна Църква в Южна Америка

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message