DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Истинският в Бога Живот е Мое Послание

22 юни 2010

Васула, повиках те, дете! винаги съм с теб; възхвалявай Ме всеки един ден за това, че стоя пред теб; съживих те, за да живееш в Мен; - мнозина четат и препрочитат Словото Ми и въпреки това не го живеят; мнозина проповядват изправени на съборите Ми, но това, което проповядват не се изпълнява от тях1; ти стана слугиня на Църквата Ми, робиня на Църквата Ми, носейки Посланието Ми на  мир, помирение и единство, за да го предадеш на народа Ми; целта Ми беше да разкрия на света Милостта Си и колко съм загрижен за спасението им; колко съм загрижен поради разделението им; ах, дъще, ако само знаеше това, което Аз зная и ако виждаше и чуваше това, което Аз виждам и чувам от пастирите Ми и какво заявяват помежду си, щеше да разбереш горчивината на тази чаша! да?

сигурно не е така с всички Твои пастири;

смирението липсва от мнозина; структурата на Тялото Ми е увредена; ако Тялото Ми е изключено от Главата, Тялото е мъртво; опустошението се разпространява, свеждайки Дома Ми до запустение, пустиня!

какво мога да направя, Господи?

продължи да призоваваш и да събираш, както го правиш, не се уморявай, гълъбице Моя, винаги бях на твоята страна; не го ли забеляза?

появявах се върху теб като Знамение, така че и ти да се насърчаваш; не се страхувай от сенките,2 Аз съм мощната ти защита; довери Ми се;

колкото до онези пастири, които занемариха да се грижат за стадото Ми и да го пасат, те са, както казват Писанията: "гибел за пастирите, които позволяват на стадото на пасището Ми да бъде унищожавано и разпръсвано – оставихте стадото Ми да се пръсне и да се скита и не се погрижихте за тях" (Йер. 23:1) – въпреки че някога бяха големи, те се сведоха да следват принципите на този свят, отдавайки се на либерализма, и забравяйки да живеят живота си според първите си клетви;

помолих ги да бъдат вкоренени в Мен и да градят върху Мен и да се държат здраво чрез вярата, на която бяха научени; ако бяха запазили първата си любяща клетва към Мен и не се оставяха да бъдат примамени от нещата, които са на земята, неща, които се износват, днес Домът Ми щеше да бъде богат на слава и стадото Ми нямаше да се отклони;

Истинският в Бога Живот е Мое Послание; не е основано на човешки доктрини или човешки правила; основава се на Обичта Ми, основава се на Истината, основава се на истинската доктрина изпълнена с добродетели, за да ви доведе до обожествяването, давайки на това поколение пълно знание за Волята Ми;

ученията Ми са византийски беседи дадени на човечеството като нова кръщелна целувка от Мен, за да въкреся мъртвите за нов живот и да им покажа, че истината е в Духа;

Духът ви беше предупредил, че през последните дни ще бъдат някои, които ще изоставят вярата и ще изберат доктрини, които идват от демоните; нямат с какво да се гордеят; болка и страдание е сполетяло много нации и Словото Ми все още не е проникнало в тях; показах Обичта Си на цялото човечество, за да Ме приеме благосклонно; някои ще попитат: "как показа Обичта Си, когато толкова много нации падат непрекъснато от меча и гладът причаква зад ъгъла?"

въпреки това показах Обичта Си, чрез постоянните Ми напомняния и непрекъснатите Ми предупреждения, слязох от Престола Си по този начин, за да възстановя живота ви, нападнат от засада от демоните; благостта Ми никога не беше преустановена; но вие никога не Ме очаквахте, нито Ме търсехте; зовях, но предпочетохте да не чуете; показах ви Милостта Си и ви обсипах с благословии, които никога не оценихте, така че как може човек да казва, че Господът не показа Обичта Си?

- заради безбожието ви, заради отхвърлянето ви на Кръста Ми, върху който страдах своеволно за всички вас, и особено заради хулите ви срещу Светия Дух на Благодатта, който се излива върху вас, за да ви обнови, казвам ти, поколение, че нациите ще се обърнат една срещу друга, кръв ще се пръсне навсякъде; маслиновото дърво ще престане да произвежда маслините си и земята ще погине; разруха и опустошение ще настъпят в много градове повече отвсякога,3 сезоните ще продължат да се променят, тъй като човекът унищожава земята чрез своята греховност и безбожие; и като ревящ лъв пламъците Ми ще слезнат от небето, бурен огън; от единия край на земята до другия ще запаля клисури, планини, долини, градове, изпразвайки земята от много жители;

колкото до онези, които се заклеха да унищожат Църквата, преобръщайки наопаки Кръста Ми, те ще бъдат изгорени в преизподнята! окаяни вдовици ще обикалят наоколо голи и всички онези,4 които се заклеха да воюват срещу пророците Ми и срещу светите неща, те също ще претърпят това, което заслужават; сега седят уверени на престолите си, но не за дълго; ще дойда при тях като Съдник и строго ще ги съдя; Аз Самият ще ги отстраня от престолите им; въпреки че днес се крият под маска, скоро ще ги потърся и ще ги разкрия; вижте! ще смиря всички, които са петно в Дома Ми; ще им позволя да бъдат унижени, след като престъпиха принципите Ми; след това ще донеса чист съд в Дома Си, и сърцето ви ще се възрадва и Ръката Ми ще се протегне към този съд, който ще се труди чрез Светлината Ми!

нуждая се от съдове, чисти, за почит, и готови за себеотдайност; благи към всички хора, способни да учат младите да бъдат скромни, покорни и весели в Господа;

- острието на копието5 е все още в Сърцето Ми, дете Мое, ах! но ще дойде времето, всъщност това време е по-близо отвсякога, когато ще се явя като Съдник на онези, които тъпчат Тялото Ми, подвеждайки народа Ми далеч от помирението и обединението, като държат умишлено стадото Ми разпръснато и в неведение; ще разбия силата им, когато му дойде времето, никога не се съмнявай;

ела, единственото, от което се нуждая от теб, е обич! ic


1 Нашият Господ изпитваше болка и тъга.
2 Зли духове у хората.
4 Някои от тях са сановници на Църквата.
5 Метафорично: означава разделението на Църквата.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message