DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи

17 юни 2010

мир на теб; зарадвай Ме и повтори с Мен тази молитва: 

Небесни Отецо, научи ни да възвестяваме мира и да провъзгласяваме на нациите спасение, спасение идващо от висините;

не се отнасяй с нас сурово поради прегрешението ни, а ни позволи да видим греховете си с Твоите Очи, така че да можем да поискаме смирено прошка;

 подтикни сърцата ни да станат едно с Вашите;

вселюбящи Отецо, Обичта Ти към мен беше толкова голяма, винаги лоялна; дай ми силата да бъда здраво вкоренена във всичко, което Ти ми повери; амин

така че, Васула Моя, позволи Ми да ти пея, срещи1  като тези Ме радват, ще ги имаш до края; ic

 


1 Иисус има предвид: да бъда с Него по този начин.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message