DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата

14 април 2011

ако Самият Господ не възстанови Дома Си, работниците напразно ли работиха?

но разчитам на Обещанието Ти и нека всички несгоди, които изстрадахме, да Ти донесат Слава...

Васула Моя, прескъпа Моя, Устата Ми провъзгласява Истината, само Истината; когато ти възложих това дело и те призовах, точно такава, каквато беше, не изпълних ли устата ти с помазващ елей? не изпълних ли света с плодове? не възвърнах ли мъртвите към живот?

бях казал: "ще възкреся труповете и земята на призраците ще роди нов живот в Мен;" без значение е гневът и несправедливостта, които ти налага кръвта им; земята вече се разпада и всички жители на земята плащат скъпо за престъпленията си; мизерията, пред която е изправен изтокът ще погълне гордостта им и вината им; свиреп взрив, свиреп като ураган, ще ги изгори; и всеки един от тях ще изпупи вината си; и ще се научат да живеят почтено;

Аз съм този, който движи ветровете и вълнува моретата, правейки вълните им да бучат; Васула, позволи Ми да ти кажа това: ти си насладата Ми и жертвата Ми, тъй като те изложих на онези, които издигат гласа си с 'thoxologhiés'1 но никога не се съобразяват с тях; от дворците, в които живеят, се чу безмилостна присъда, светлината на справедливостта не е в очите им, нито в сърцето им, но ще дойде ден, когато ще бъдат поразени от такова угризение, каквото никога не са изпитвали от деня на раждането си!

вярваш ли, дете мое, че не присъствах, когато с прекомерна арогантност и с проблясъци на страшни искри излизащи от очите им, те събаряха плодовитата Ми лоза? и дара, който Аз Самият оформих и упълномощих? тщеславие! корумпирани и болни до отвращение и колко сполучливо говореше Светият Дух, когато каза чрез устата на Исаия:

'отиди при нациите и кажи: ще чуете отново и отново, но няма да проумеете, ще видите отново и отново, но няма да схванете, тъй като сърцето на тази нация е станало грубо, ушите им са с притъпен слух и са затворили очите си от страх да не видят с очите си, да не чуят с ушите си, да не проумеят със сърцето си, и да се променят и да бъдат излекувани от Мен...'

разбери тогава, че това спасение идващо от Мен, беше изпратено за простите в сърцето, за окаяните, за онези, които обществото ви ненавижда, обикновените, за да накажа силните и горделивите; твоите обвинители са Мои обвинители; твоите нападатели са Мои нападатели;

наруши мълчанието Си тогава, и ела да ме защитиш, дай присъда вместо мен и не им позволявай да злорадстват над мен!

Василики, не се тревожи за себе си; Святата ти Майка е днес повече отвсякога на твоята страна,  бъди добросърдечна, защото е блажен човекът, който изоставя живота си за Мен! блажена си, скъпа душа, за това, че вкуси Страданието Ми и тръните, гвоздеите и преди всичко копието! тези зли ръце, които искат да те изгонят, ще страдат, когато открият кого преследваха  и ще треперят в този Ден! проливаха Кръвта Ми като реки;

остани предана, Васула, и украси Сърцето Ми с орнаменти на обич и слава, и онези, които се съмняват, ги успокой; Аз съм Господ, който ще поправи обвинителите ти;  ние, нас? ic

(по-късно)

Аз Съм; всички, големи и малки, са под Властта Ми и господството Ми; затова, дете Мое, никога не се страхувай, тъй като съм винаги на твоята страна, обичай Ме, Аз, Иисус, те благославям; Аз Съм;


1 На гръцки означава славословия, 'doxologies'.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message