DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Имам контрол над всяка ситуация

27 април 2011

давам ти мира Си;

помни Словата Ми: ако някой Ми служи, Отецът Ми на небето ще го почете;

знаех, че винаги ще Ме чуваш, когато те зова и че с благодатта Ми, която ти се дава, ще Ме прославиш, както ще прославиш и Отеца Ми; днес те1 отново преследват Пътя дори, когато оставях уханието си след Мен в присъствието им; като вълци разкъсват Тялото Ми; чудесата извършени в Името Ми вече не се зачитат от тях; пренебрегват ги; на теб, Васула, казвам: не се обезсърчавай, тъй като дарът, който ти е даден, имаше и продължава да има своето предназначение и правилната си ефикасност: остани вярна и напомняй винаги на света, че всеки има правото и възможността, ако иска, да бъде близо до Лоното Ми и да се радва на приятелството Ми, ставайки задушевен с Мен;

Ти, която облагодетелствах, ти научи стойността на задушевността, след като те привличах във вътрешните части2 на Сърцето Си, вкуси сладостта Ми и опияняващата и неизразима обич, която изпитвам към всяка душа; видя във видение,3 което ти дадох как Светият Ми дух те избра измежду мнозина да станеш Ехото Ми и строител на Църквата Ми;

всико това, докато4 бях близо до теб; как иначе, Васула, щеше да носиш Кръста Ми? подарих ти съкровено доверие, без което тежестта и теглото на Кръста Ми на Единството щяха да те смажат и да те обезсърчат да продължиш! виждаш ли, гълъбице Моя? изливането върху теб на непрестанна божествена благодат беше, за да те подсиля да продължиш въпреки цялата опозиция;

Сърцето Ми се зарадва, когато те чух да казваш: "Бог има контрол над всичко, затова не се отчайвайте!" да! наистина имам контрол над всяка ситуация; някои души вероятно не мислят така, когато ситуациите се обръщат срещу тях, защото неблагоразумно разчитат на своята сила и на своите победи; но рано или късно, плодовете им намаляват и всички свръхестествени светлини започват да избледняват; така и мярката им на обич към Мен намалява в степен и в добродетел; злите наклонности в тях започват да нарастват и енергията, която бяха придобили от Мен застрашително спира и не се поглъща, както преди; плътта започва да ги завладява и духът им, повлиян от света, продължава да ги влече обратно към старите им страсти;

но ако една душа остане в Мен и не пренебрегне духовния си и светопричастен живот и всичко, на което Духът я научи, и която си позволява да бъде обладана от Духа Ми, във времена на преследване и в трудни ситуации, тази душа ще разчита на Мен и доверчиво ще каже: "Господ е с нас, така че кой може да е против нас?" няма никога да каже: "нашият Господ ни изостави..." или "Господ ме забрави..."

дъще, дай Ми времето си и ще се възрадвам, не Ми отказвай компанията с, мир на теб, ние, нас? обичам те! ic


1 Йерархията и невярващите миряни.
2 Чух в същото време думата 'стая'.
3 Видение дадено на 29 януари 1989.
4 Периодът на мълчание.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message