DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Разкрих ти състоянието на Църквата Си

29 април 2011

Великолепието Ти няма равно на себе си, Боже мой!

Аз Съм, чуй! облагодетелствана-сред-мнозина-да-издигнеш-Църквата-Ми, не гледай назад, Духът Ми е Този, който ти дава тази неутолима жажда да бъдеш с Мен; затова не се съпротивлявай на Обичта Ми;

душата ми се е вкопчила за Теб...

да! и трябва; Аз съм крепостта ти; заложи Обичта, която изпитваш към Мен и ще те пазя от всякакво изкушение, ела, не се страхувай... почивай в Мен и ще намериш приюта си в Сърцето Ми, продължи по пътя, който ти научих, но никога не пренебрегвай и домакинските си занимания;

жалка и презряна съм от собствени ми Църковни Власти, както знаеш;

дали разбра величието на Обичта Ми към теб, душа? бих дал отново Живота Си, всеки момент, ако това беше необходимо, само за теб, скъпа душа! усърдието за Дома Ми Ме пояжда, и бях готов и все още съм готов да изпратя най-малкото от стадото Си като жертва; от самото начало, Отецът Ми и Аз те избрахме да бъдеш в Присъствието Ни и да те учим в Небесните Ни Дворове на словата на Мъдростта; знаехме и ти казахме, че империята на лукавия ще те преследва безмилостно, за да те обезсърчава, да руши градежите Ни и да създава хаос около теб; ще вдигне потисници и безмилостно ще те клевети; но бях ти обещал също така, че ще бъда Пазителят ти, Щитът ти и дори, когато лукавият и нечестивите ще плюят върху теб своята отрова, няма да се поколебаеш нито ще паднеш, нито ще се отклониш, защото Силата Ми ще те крепи; Аз, Господ, дадох тържествена клетва: да те пазя в безопасност, да те отгледам,1 да те оформя2 да вървиш с Мен, и да ти помогам да напредваш; разкрих ти състоянието на Църквата Си и те накарах да проумееш, че е загубила блясъка си, че е необходимо да бъде укрепена!

за тази Моя цел, следователно, те призовах, не че беше способна за тази задача, но нито учениците Ми бяха, когато ги призовах; такива са методите Ми; Аз съм далеч отвъд всяка Сила и над всеки Суверенитет, Власт, или Деноминация, или всяко друго наименование; достатъчен съм сам по Себе Си; сега, ти също беше призована и за Моя радост, повярва...

изпращах те по света точно с тази цел: да консолидирам Църквата Си и да я обединя... затова придържай се към този модел; отнех духа ти на боязливост и ти дадох Духа на Крепкостта, смелостта и усърдието за Дома Ми;

Васула, казвам ти сериозно, всеки, който е несправедлив към теб, е несправедлив към Мен; всеки, който те гони от Дома Ми за това, че свидетелстваш, пропъжда Словото Ми, което ти е дадено; ти си в Моята служба и всеки, който безмилостно те засрамва, ще сподели същите страдания като тези, които попречиха на Словата Ми да бъдат предадени на вярващите; не идвам с меч, а с нежност, за да обединя с условия на мир, предоставяйки им Сърцето Си; ти стана отворена книга вдъхновена от Светия Ми Дух; сега, когато обвинителите ти несправедливо те обвиняват, това е, защото не Ме познават, нито са Ме съзерцавали;

предоставих им Сърцето Си, но те се обръщат на другата страна да го търсят; затова, колко още ще понасям да гледам пастирите Си да дават необмислени решения за Делото Ми? това е болестта, което ги държи назад, това е отстъпничеството;

Господи, да им казвам, че разговарям с Бога, е все едно, да им казвам, че летя с криле до луната!

успокой гнева на Отеца Ми и се моли за тях; бъди като псалмопевеца и поискай от Него да даде време на небесата да не отварят още вратите, за да се изсипе огън! да даде време на ветровете и моретата да не се развихрят с ярост и да потопят, разпалвайки гнева на Отеца Ми, поглъщайки цели нации; посеви и полета ще запустеят, свещеници ще падат от високите места, гробища ще се множат и гробове ще се отварят, мухите ще се размножат с огнища на големи морове и голяма скръб ще дойде за това поколение; длъжностните лица на Църквата ще се бият по гърдите, когато осъзнаят, че се оказах прав; земята ще се отвори и живи ще ги погълне; Отецът Ми е разгневен от всичко, което вижда, когато Кръвта и Жертвата на Сина Му беше забравена, стъпкана; повярвайте Ми, гордостта на това поколение е надминала гордостта на онези, които бяха построили Вавилонската кула; колко още, колко дълго още присмехулниците ще се наслаждават на подигравката си с Жертвата Ми? такива хора ще бъдат безсилни, когато Денят Ми на пламтящ огън настъпи;

а що се отнася до теб, остани близо до Мен, остани в Мен, и свети ярко като светилник в мрака! ми фовàсе канèнан! ѝме мазѝ су!3 имай Мира Ми; ела да Ме боготвориш и бъди като балсам за Мен; Аз, Иисус, те обичам, скъпа душа; ic


1 Да ме осинови.
2 Да ме образова и да ме учи.
3 На гръцки: не се страхувай от никого! Аз съм с теб!

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message