DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кажи на народа Ми и им напомни...

5 май 2011

Господи! Познат си за това, че беше съборил престоли на царе и владетели,  империи една след друга, когато всички те ставаха пречки за преминаването Ти;

Познат си за това, че заличаваш враговете Си; затова защо сега изоставяш приятелите Си?

Несправедливост, арогантност е това, което носят; знае се, че ненавиждаш горделивостта, Боже мой и Отецо;

Какво направих, за да заслужа презрението? Да не би да наруших Заповедите Ти? Да не би да изоставих повелите Ти и Призива Ти?

“Облагороди ближните си, съживи и обедини Църквата Ми” беше молбата Ти, но и Заповед също така; “работи с Мен ръка в ръка и Ме прослави;” беше утехата Ти;

Отчуждих се от семейството си, за Интересите Ти;

Сега клеветниците изопачават доброто в зло; с лукави замисли ме обграждат, и причакват удобен случай да плюят по мен и да пролеят кръв...

отново ли съм съдена?

да се съди е отблъскващо за Мен; не си позволявай да расте недоволството в теб; да! наистина делата им върху теб предизвикват духа ти, но двоен е грехът им; първо, за фалшивата присъда към за теб, и второ, за това, че те предизвикват да прегрешиш; злобата им срещу теб ще отскочи върху главите им;

дете Мое, обърни внимание на учението Ми и го прилагай, тъй като Ме радва, когато чувствам, че Ми се доверяваш; не написах ли чрез ръката ти хиляди страници със съвети, напомняния за Словото Ми и знание? не ти ли отворих пътя, за да можеш да разнасяш Посланията Ми? не те ли научих да отговаряш на тези, които те питат със звучни думи от Мъдростта? затова не казвай “ще се отнасям към тях, както те се отнасят към мен”; по-скоро бих искал да казваш: “Отецо, прости им, защото не знаят какво правят?” и Аз ще им простя и ще бъдат излекувани; ще се разраснат в обичта си...

Учи се от Мен, ученичко, и се приспособи към Мен, защото Пътищата Ми са Праведни; тогава ще мога да ти кажа:

дете Мое; добрата ти вяра няма да е напразна, ще получиш от Мен възнаграждението си; не се поддавай на отчаянието, всички ситуации са под Моя контрол! животът и смъртта, доброто и лошото, те също са под Моя контрол! Ръката Ми държи ръката та; всяка несправедлива присъда, извършена върху теб, се извършва върху Мен; гневът Ми е върху това неверно поколение; не забеляза ли, Васула? викът Ми прониза въздуха, като огнен ураган ще се спусна върху тях, и огнени реки ще погълнат много нации; яростта Ми няма да има край, не виждате ли знаменията на Времената? водите на моретата ще продължат да бушуват безмилостно срещу това лукаво и неверно поколение, защото скоро Ръката на Отеца Ми ще падне тежко върху отстъпниците; това поколение ще падне в Ръцете на Отеца Ми и орди от онези, които Ме бяха забравили ще страдат ужасно; ах! да! внезапно ще си спомнят за Мен и ще се позоват на Името Ми, но не със съкрушение нито от обич, а от страх за живота си; някои с подлудяващ сарказъм ще запращат обиди и хули срещу Мен, продължавайки да се хвалят с философията си и с така наречената си себереализация, знанието за диаметри и изчисления, презирайки в този Ден Мъдростта Ми; но надеждата им, Васула Моя, ще бъде празна, и всичко, което това поколение смяташе, че постигна без Мен, ще свърши безполезно; всичко, за което се мориха без Името Ми, всъщност, преднамерено, заличавайки Святото Ми Име, ще се окаже безрезултатно; 

дъще! позволи Ми да ти кажа: Аз, Бог, подложих това поколение на изпитание и както забеляза, мнозина се оказаха недостойни да споделят Царството Ми; замаяността им да открият какво се намира отвъд космоса, Ме изумява1 и смущава Моите Ангели! Благодатта и Милостта бяха предоставени на цялото човечество, но онези, които вече Ме чуха, избраха да не се вслушат нито да приемат спасителната Ми помощ; поради неверието им, ще страдат неимоверно като Каин! онези, които са верни, ще живеят в Сърцето Ми, в обич; сега, те също са поставени на изпитание като злато в пещ и доказаха, че са достойни за Царството Ми, ще бъда техен Цар завинаги... това е началото на края на тези Времена,2 когато Огънят Ми дойде, всички елементи на този свят ще се стопят; вече смяната на слънцестоенията и редуването на сезоните ви са се променили; и предстоят още повече неща;

Васула, дете Мое, нека опресня паметта ти още веднъж: ти си Моя собственост, не се страхувай, беше родена за Моя призив; оформих те за целта Ми; тъй като знаех, че нямаше да се отклониш от Истината, и Аз щях да стана Светият ти Съпътник на тази земя; бях очертал, преди да се родиш, твоя път3; от самото начало присъединих Сърцето Си към твоето; въпреки това, свободата на духа ти беше показана на хората, ти беше и си като птица летяща над света във въздуха, извисявайки се в небесата; администраторите4 на Царството Ми5 видяха и отбелязаха свободата ти, и ти наложиха сурова присъда, и безмилостно хвърлиха стрелите си, за да те повалят и без жалост да те ударят, с цел да не оставят никакво доказателство за преминаването ти в Църквата Ми; въобще не престанаха да се хвалят с лукавите си постижения; защото Добродетелта и Обичта6 не обитават в тях; колкото и да те презират няма да ти навредят, нито ще те пречупят; дори планини да се прекатурват в моретата, и водите да бучат и кипят, не се страхувай, защото Аз Съм до теб! Царският Ми скиптър е над теб, за да направлява стъпките ти и да те пази да не се отклоняваш от повелите Ми; радвай се на Присъствието Ми; закрилям те и ще бъдеш в безопасност;

кажи на народа Ми и им напомни, че: обичта покрива много грехове; нека обичта ви един към друг да се окаже истинска...

позволете Ми да освежа спомените ви: благословение е за вас, когато ви обиждат и преследват заради Мен, защото това доказва, че Аз, Бог, почивам във вас... ако трябваше да се харесвате само на хората, нямаше да ви повикам; ако беше да работите усилено за вашите интереси и слава, а не за Моите, щях да отвърна Очите Си от вас;

отворете широко сърцата си и Ме приемете; бъдете обединени, помагайки си един на друг и се старайте да утешавате народа Ми в тези времена; обичта към ближния ви трябва да е основната ви грижа;

помнете да провъзгласявате Посланието Ми надлъж и нашир, защото миризмата на смъртта е стигнала небето и наказанието, което очаква това поколение ще бъде привлечено на земята поради неговото неверие и отстъпничество; не се вслушват в пратениците, които ви изпращам и Духът Ми е хулен; мнозина безразсъдно раняват Църквата Ми, замеряйки с камъни пророците Ми; мнозина се разлагат и сега се дават видими знаци според пропорцията и тежестта на отстъпничеството им и греховете им;

трудности и страдания са върху това безверно поколение; това са знаците, които вече им се дават поради отказа им да се помирят с Мен;

оправдах мнозина от вас пред Отеца Ми, въпреки това искам възвръщане на обичта, възвръщане на верността; разкрих ви как работя, и какво искам; чухте Посланието Ми за Единство и повярвахте в него; показах ви целта на зова Си; поставихте печата си, отдавайки Ми голяма чест, може ли човек да отрече това, в което вярва? пазете живо в сърцето си това, на което бяхте научени в началото и откажете да продадете Кръвта Ми; давам ви мира Си, като ви казвам: не се страхувайте, защото Аз Съм с вас; носете Името Ми и Ме почитайте; ic


1 Колко глупави можем да бъдем!
2 Не е краят на света.
3 Живот.
4 Тук терминът има отрицателен смисъл, Господ има предвид недуховните свещеници.
5 Господ има предвид Църквата.
6 Разбрах,че Добродетел и Обич тук подразбират Бога; тези две думи заместват Името на Бога. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message