DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Папа Йоан Павел II »

Папа Йоан Павел II

"Бог да я благослови."
Следва описанието на частна среща с Папа Йоан Павел II на 14 февруари 1998.

The Pope
Папата може да бъде видян да чете посвещението на Васула написано на първата страница на том от посланията на Истинския в Бога Живот.

С двама приятели, Ану и Абхай Джордж, от Керала, Индия, които понастоящем живеят в Дания, имахме възможността да участвуваме в литургията на Светия Отец в частния му Параклис на 10 февруари 1998.

Заедно със Светия Отец отслужваха десет свещеника, а останалите присъствуващи миряни бяха 23 души. След много хубавата и скромна литургия, Светият Отец ни прие в Залата за Аудиенции до частния Параклис, раздаде ни Розарии и благослови и поздрави всеки един поотделно. Близо пет души бяха донесли подаръци за Светия Отец.

Имах със себе си 10-ия том на Истинския в Бога Живот на френски. Преди няколко месеца, Васула беше написала посвещение за Светия Отец и ми даде книгата. На първата страница пишеше:

Pour le Saint Père Jean-Paul II.
Que Dieu vous bénisse et vous protège,
Vassula

За Светия Отец Йоан Павел II.
Бог да ви благослови и да ви пази,
Васула.

Когато се приближи до мен, държах книгата в ръката си. Взех Розарията, целунах ръката му и му казах на немски: “Нося ви една многозначима книга. Книгата на Васула.” Светият Отец отвърна с интерес “А! Васула!” Също така, Монс. Станислав Дзивиж, личен Секретар на Папата в продължение на десетки години, станал епископ три дена преди аудиенцията, каза с интерес: “Васула!” Беше явно, че и двамата разпознаха името й.

След това продължих: “Книгата е с посвещение за вас.” С горещ интерес Светият Отец погледна книгата, отвори я, видя посвещението на Васула и каза: “Gott segne sie.” (Бог да я благослови.) Прекръсти книгата. След това я даде на Монс. Миетек, който събира подаръците, за да ги разгледа Светият Отец след аудиенцията.

Преди да се обърне към следващото лице от групата му казах: “Молим се много за вас, Свети Отецо”, на което отговори “Благодаря ви!”

Нилс Кристиан Хвид


Следват словата на Папа Йоан Павел II казани на една специална аудиенция във Ватикана, взети от испанското издание на L'Osservatore Romano, с дата 16 август.
(Тази Апостолска благословия дойде, разбира се, 9 месеца след Нотификацията.)

"Поздравявам сърдечно говорещите испански, които присъствуват тук, особено монасите и монахините на Конгрегацията на “Света Тереза на Иисус” и ДУХОВНИТЕ ГРУПИ НА "ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ". Пожелавам на всички тях едно духовно лято, което да им позволи да потвърдят още веднъж Християнското си обещание, така че щедрият им отговор към Бога да стане в света свидетелство за обичта Му. С обич, давам на вас и на онези, които обичате, Апостолската благословия."

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message