DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка »

Кардинал Напиер

Негово Преосвещенство Кардинал Уилдрид Напиер от Архиепископата на Дербан, Южна Африка

Това е посланието на Негово Преосвещенство Кардинал Уилдрид Напиер относно Васула Риден, която наскоро посети Дербан и се изказа пред аудитория от много вярващи в Кметството на града. Посланието на Кардинала беше публикувано в Католическия Информационен Бюлетин на Архиепископата на Дербан през юни 2009, бр. 464. Става въпрос за официално уведомление раздадено в енориите и религиозните общности на Архиепископата на Дербан.

"Последни новини относно Васула Риден"

През май, Васула Риден посети страната ни, включително и Дербан, където говори на групи вярващи. Тъй като бяха зададени въпроси отнасящи се до нея, - дали “откровенията” й биват считани за автентични, дали е православна в писанията си, и как гледа на нея Католическата Църква, както и нейната Църква по рождение, Гръцкоправославната, поканих я в Архиепископата, за да обсъдим по време на обяда. При разговора ни, стана явно, че зовът към нея да бъде вестителка, която Иисус използува, е станал при необичайни условия. Но това, което предизвиква още по-голям интерес е връзката й с Католическата Църква. През 1995 г. Светият Престол оповести, че има сериозни съмнения относно автентичността или истинността на откровенията публикувани от Васула. Тези съмнения бяха изразени в една Нотификация за писанията на Васула Риден и беше публикувана на 25 октомври 1995.

В писмо с дата 16 юли 2004, Кардинал Ратцингер, тогава Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, обяснява, че в отговор на искането на Васула, Конгрегацията проведе подробно проучване. В заключение на диалога, който последва, в писмо публикувано на 4 април, г-жа Риден приложи полезни уточнения относно семейното си положение, както и относно трудностите възникнали от страна на Светия Престол в гореспоменатата Нотификация за нейните писания и участието й в Тайнствата.

В писмото на Кардинал Ратцингер бяха приложени отговорите на всички въпроси поставени от Конгрегацията. По-нататък, той заяви, че Васула беше отговорила задоволително на въпросите поставени от Конгрегацията за Доктрината на Вярата.

Уви, създаде се нова суматоха около въпроса поради позицията на Кардинал Левада през 2007 г., който потвърждава наново Нотификацията от 1995 г., но пренебрегва напълно позицията от 2004 г.

Поради този въпрос, очаквах с жив интерес възможността да говоря с нея. Това, което ме удиви от самото начало и остави незаличимо впечатление беше абсолютната й откритост – особено, когато й поисках да обясни какво става с нея и защо точно с нея. За същото се учудва и тя, защо трябваше да бъде избрана, след като се беше отдалечила съвсем от практикуването на Гръцкоправославната вяра.

Друг един интересен въпрос беше връзката й със Светия Престол. Тя се радва на сърдечни отношения с мнозина от официалните лица на Ватикана, които въобще не са отрицателно разположени към нея.

Следователно, логично е да заявим категорично, че що се отнася до Църквата, Васула не представлява никаква заплаха за Католическата вяра. Напротив, посланията предавани посредством нея, се съгласуват с призива на Църквата за покаяние и завръщане при основните елементи на вярата – конкретно, към простите молитви, като Молитвената броеница и други молитви, които навремето представляваха обичай в Католическото семейство и духовния живот на енориите.

Както е привично в подобни случаи, Църквата не е заявила, че “Oткровенията” са автентични, след като се счита, че продължават да стават – една ситуация, които прилича много на тази в Меджугорие."

Вижте също така съответната статия в Catholic Archdoicese of Durban website.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message