DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим »

Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим

Епископ Риах беше дошъл в Лондон през септември 2005 г., за да придружи Васула при срещата й за евангелизация.

Срещата в Лондон беше много насърчителна. Свидетелството на Васула, приятният начин, по който разказа живота и изживяването си с Бога и Господа Иисус Христос, ни дари много голямо вдъхновение. Продължавам да вярвам, че епохата на виденията не е приключила. Иисус в Своите Блаженства каза наистина, че чистите в сърцето ще видят Бога. И след като хората имат чисто сърце и чист ум, Бог ще отвори очите им и ще Го видят лице в лице – не като някого там на небето, а жив всред нас, в нашия свят. Това се старае да представи Истинският в Бога Живот. Моля се за благословията на Бога към всички, които са предани и са направили цел в живота си грижата на Христос за човешкия род. Нека Бог да продължи да благославя Васула и да използува нея и свидетелството й, за да донесе надежда и да разнася Евангелието на Христос.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message