DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Допълнителен Материал относно КДВ  »

Допълнителен Материал относно КДВ
Писма, книги и коментари относно Нотификацията на КДВ
 
 
Канонично Право
Един правен съветник обсъжда Каноничното Право и ИвБЖ и пише писмо до Кардинал Ратцингер
 
 
Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ
От. Едуард О,Конор, пенсиониран професор по теология в Университета “Notre Dame”, с умение, сигурност и точност, оборва точка по точка всяко порицание формулирано срещу Васула от Нотификацията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата.
 
 
Отец Роберт Хюгес
Подробен коментар върху Нотификацията
 
 
Отец Гуидо Сомавила
Обсъжда позицията на вярващите Католици и коментира втората Нотификация
 
 
Отец Кристиан Кюрти
Пише писмо до Кардинал Ратцингер
 
 
Отец Мигел Контардо SJ
В защита на Васула Риден относно една статия в "L’Osservatore Romano" (бр. 44), от 3 ноември 1995.

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message