DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Допълнителен Материал относно КДВ  » Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ »

Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ

От от. Едуард О,Конор

?

В тази книга, Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ, от. Едуард О,Конор, пенсиониран професор по теология в Университета “Notre Dame”, с умение, сигурност и точност, оборва точка по точка всяко порицание формулирано срещу Васула от Нотификацията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата.


P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.
E-mail : trinitas@sbcglobal.net


Предговор

Това есе е второто от цяла поредица есета написани от свещеници за посланията на Истинския в Бога Живот. Първият том започна със статия от отец Франсис Елсингер, който подчерта, че дарът на пророчеството е винаги от жизнено значение за Църквата и че стойността му ще трябва да бъде призната повече в тази епоха на безпрецедентен рационализъм. Другите есета в този първи том говорят за автентичността, спешността, както и за православността на посланията на Истинския в Бога Живот.

Настоящият том се съсредоточава изцяло върху Нотификацията на Конгрегацията за Доктрината на Вярата от октомври 1995 г., която предупреждаваше епископите и вярващите спрямо същите тези послания. Този парадокс е типичен образец за начина, по който нашият Господ носи доброто през болезнени изпитания. В Тринитас, имахме възможността да станем свидетели на множество обаждания и писма от подвижници на посланията, които нямаше да си поделят с нас до каква степен посланията бяха докоснали живота им, ако не беше публикувана тази Нотификация. Същевременно, Нотификацията стимулира много проучвателни работи от свещеници, които защитиха автентичността и стойността на посланията на Истинския в Бога Живот. “Съществуват мнозина, които могат да те защитят.” Беше казал Иисус на Васула през ноември 1995 г.

Отец Едуард О,Конор, C.S.C, е уникално квалифициран да предостави достоверен анализ на съдържанието на Нотификацията. Преподавал е Теология в Университета “Notre Dame” в продължение на 41 години. Освен това, направил е много строго проучване на писанията на Истинския в Бога Живот в процеса, на което е имал много обширни дискусии с Васула години наред.

Добре аргументираното заключение – ключ на покорността и уважението към Църковната власт е безспорно. Заявява, че вярващите Католици могат да четат писанията на Васула, да слушат речите й и дори да ги разпространяват. Както потвърждават образците от свидетелства, заключенията му се радват на уважение от видни клирици от целия свят.

Анализът на от. О,Конор отговаря решително на възраженията направени в Нотификацията, която в същото време призна, че не съществуват “грешки” в по-следващите писания.

Отец О,Конор представя солидни, ерудирани доказателства, че предполагаемите “догматични грешки” не съществуват действително никъде в писанията на Васула. Трудът му без съмнение ще улесни преразглеждането на посланията от Ватикана, което беше указал Кардинал Ратцингер, и се намира в процес на развитие.

Онези от нас, които се запознаха отблизо с посланията, и видяха плодовете, които идват при тях, старайки се да ги изживеят, с голяма болка видяха тези послания да биват обвинявани с лъжливи оправдания, или да се предполага, че казват неща, които въобще не споменават. Струваше си обаче трудът, след като беше дадена възможността да се издаде тази книга от един теолог от ранга на отец Едуард О,Конор. Трудът му във втората част под заглавие: “Васула и Краят на Времената” издига систематичното проучване на посланията на Истинския в Бога Живот на ново ниво. Изтъква съществената връзка, която съществува между тези писания и писанията на отец Стефано Гоби (основател на Движението на Марианистите Свещеници) и упоменания от Стария и Новия Завет. Също така, отец О,Конор прави известни впечатлителни открития на местата, където посланията на Истинския в Бога Живот разкриват скрити, по-дълбоки понятия от конкретни Библейски пасажи, които преди това не бяха видими.

Други теолози и Библейски проучватели, които с внимание и отворено сърце четат трактатите на отец О,Конор, дори и да не са вдълбочили непосредствено в самите послания, ще започнат да оценяват това, което предоставят. Съществуват безценни съкровища в тях, които само малко теолози и тълкуватели са започнали да разкриват.

За някои, фактът, че такова съкровище произхожда от “една обикновена домакиня” без никакво образование по теология, дори без основен катехизъм, съставлява убедително доказателство, че твърдението, че приема божествено ръководство, е автентично – за други, ще бъде спънка за чувството им на умствената праволинейност.

Отец Х. първият духовен ръководител на Васула, е един предизвестник на последното. Беше, и продължава да е преподавател по философия и теология в църковни школи. Когато Васула отиде в школата му в Бангладеш, търсейки напътствие за това дали и по какъв начин да представи посланията на клира, той в началото се опита да я разубеди да продължи да приема диктовката, убеден, че произходът й е дяволски. При последния му опит, когато всички средства претърпяха неуспех, започна и той да чете посланията.

Когато настойчивостта и щателното му изследване не можеха вече да намерят никоя от грешките, които беше сигурен, че съществуват, повярва и самият той, че това дело има божествен произход. Резултатът беше да стане един от неотклонимите й защитници.

На едно място, Иисус говори в посланията Си посредством Васула с израза: “Това Напомняне на Словото Ми.” [19 януари 1995]. Това “Напомняне” идва във време, където клир и миряни отбелязват загубата на чувството за свръхестественото, не само в светското общество, но и между клира и религиозните. Откровенческата истина вероятно не е толкова популярна или “политически правилна”, както бяха навремето в много църковни школи или Католически университети. Някои дори виждат обезпокоителни белези на едно систематично усилие да бъде изкоренена мистичната духовност, която представлява голямото наследство и традиция на Католическата Вяра.

Иисус каза на Васула наскоро, че някои от Неговите в Църквата се опитват да омаловажат всичко относно “личните откровения” и че Светият Му Дух бива преследван днес, както никога преди в историята.

В един такъв климат, човек се нуждае от смелост, за да заяви и да признае, че Бог все още ни говори днес посредством Своите избрани вестоносци. И е необходима още по-голяма смелост и смиреност за свещеници и теолози, както отец О, Конор да защитят тези вестители.

Тринитас наскоро получи писмо, което вярваме, че представлява сърдечната признателност към Бога, към Неговите вестоносци и към всички онези, които ги подкрепят и ги защищават. Освен честите телефонни обаждания, които изразяват благодарности за тези послания, писма като това пристигат всеки ден в продължение на почти седем години. За нас това е цялото служение относно това дело: разпространението на този небесен “хляб” към всички, които изпитват глад за него.

"За онези, които биха се заинтересували: направи за мен, каквото никоя друга книга не е направила. Иисус стана действителен. Не можах да Го направя по-действителен през всичките тези години (близо 35 години). Стена и страдам и копнея да съм близо до Бога.

Това послание е наистина Иисус, който говори. Но, разбира се, аз съм просто един малък човек, и както казва Васула, - нямам власт над нищо. Сега, посредством Книжарницата, вече съм поръчал и останалите книги.

Действително съм признателен на Бога за това, че намери вестител във Васула. Прочетох Св. Йоан на Кръста, Св. Тереза от Авила, и Св. Тереза от Лизие, преди години. Тогава започна пътуването ми, когато бях близо 35 годишен. Сега съм на 72 и половина. Но Иисус по един странен начин оставаше винаги мит.

Надявам се, че четейки и с молитва и задълбочена мисъл върху “Истинския в Бога Живот” ще продължавам да идвам все по-близо до Иисус, след като това беше желанието ми, мисля през целия ми живот. Бъдете благословени всички вие, които съставлявате част от това послание."

И накрая, този прост, но дълбок откъс от едно писмо от Индия, което получихме на 27 април 1998:

“Откакто прочетох книгите на Васула изглежда, че ставам по-миролюбив... Станах по-добър човек и когато загубих работата си простих на работодателя си и не влязох в пререкания с него. За това, Иисус ме възнагради и ми даде нова работа след близо един месец. Независимо от това, че тази работа няма същите облаги като предишната, благодаря Му за добрината Му, поне покривам разноските по месечния наем. Благодаря ви за всичко, което ми изпращате. Дава ми невероятен мир. Благодатта на Бога да е с всички вас.”

И нека благодатта на Бога да е с всички, които четат тази книга. Може да утеши онези, които вече бяха докоснати от посланията, но ги оставиха поради съмнения за това какво е възможно да иска от нас Църквата относно тях. Също така, дано просветления труд на отец О,Конор да поведе и други, които не са открили посланията на Истинския в Бога Живот да ги погледнат. Както потвърждават по-горните писма, посланията са помазани от Бога. Иисус каза на Васула: “Посланието Ми спасява!” Васула веднъж беше попитала аудиторията си в Индия: “Ако наистина вярвате, че е Бог, който говори, няма ли да се заинтересувате да узнаете какво има да каже в дните ни?”

Роберт Карол Тринитас

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
        Канонично Право
        Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ
        Отец Роберт Хюгес
        Отец Гуидо Сомавила
        Отец Кристиан Кюрти
        Отец Мигел Контардо SJ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message