DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Допълнителен Материал относно КДВ  » Отец Кристиан Кюрти »

Писмо до Кардинал Ратцингер

До: Монс. Йозеф Ратцингер, Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата

Авиньон, 28 януари 1996

Ваше Преосвещенство,

Позволете ми да се върна на предишното си писмо до вас, относно г-жа Васула Риден, тъй като съм изненадан и объркан поради процедурата, която следва Свещената Конгрегация за Доктрината на Вярата що се отнася до този случай.

Обикновено Римската Курия, и особено Свещената ви Конгрегация, разглежда тези случаи с особено уважение и учтивост към разследваното лице и съгласно изискванията на Кодекса на Каноничното Право (особено членове 220 и 221) и винаги ще си спомняме изненадващото търпение и тактичност, която използувахте особено спрямо от. Шилебек и от. Боф.

Но в настоящия случай, поради пренебрежението към Каноничното Право, дали е сигурно, че беше уважен Евангелският Дух? Наистина ли беше толкова спешно или е съществувала такава голяма опасност за вярата и моралите, така че да бъдат отстранени обичайните методи и да бъде извлечено едно отсъждане, което прилича по-скоро на осъждане на вярата, на причастието с Църквата и Писанията на г-жа Васула Риден, без предварително да сте я информирали (истина ли е, че беше уведомена за осъждането й от пресата?) и без да й бъде дадена възможността да защити случая си, без да бъдат запитани многобройните Католически свещеници, която я познават, особено Духовният й съветник от. О,Карол?

Като Свещеник Екзорсист, много пъти се изправях пред врага ни, истинския Антихрист, и имах болезнения опит да чувам от устата на този лъжец и вероотстъпник “Послания”, които не наподобяват на тези, които получава г-жа Васула Риден.

Също така, като (дипломиран) графолог, видях с точност “параметрите”, които споменава Нотификацията и проучих издълбоко почерка на г-жа Риден в Посланията. Не се включват и нямат нищо общо с автоматичното писмо или със съдържанието на послания на спиритисти.

Посланията на г-жа Риден биват ръководени от забележителна доктринална сила, съгласие с Библията и духовна възвишеност, които не биват срещани в никое откровение от спиритичен вид.

Поставяйки настрана личността на г-жа Риден и Християнското й (Православно) и морално поведение, за което може много добре да ви говори от. О,Карол, и да останем строго върху Посланията, които получава от Самия Христос, позволете ми да ви представя своите заключения.

Оставям без коментар хипотезата за една добре скроена и лукава измама, след като съдържанието на Посланията далеч надвишава личните възможности (теологически и литературни) на г-жа Риден.

При всяка необичайна изява от типа (мистична или патологична) три са вероятностите за различаване:

САТАНИЧЕН ПРОИЗХОД: - Той е изключен напълно! Защото лукавият дух не може да имитира или да подражава непрекъснато гласа на Христос. Освен това Дяволът не би рискувал да призове разделената Църква да се помири в Единство и под първенството на “Петър” още повече да поддържа жизненото значение на Евхаристията.

ПСИХИЧЕСКИ ПРОИЗХОД: - Да е в едно паранормално състояние, - но проучването на някои параметри (Библия, външни фактори и т.н.), изключва напълно феномена медиум или изпадане в транс. При състояние на подсъзнателност, това би предпоставило подсъзнанието на един гений с теологически интуиции (което надвишава съдържанието на приемателя), хармонична, стабилна и безупречна логика.

Такова нещо никога не е намерено в моята логика. Много повече, че цялото това несъзнато състояние, не само не се обръща назад в себе си, но остава постоянно отворено към едно мистериозно Същество, чиято личност в никакъв случай не отразява това, което знаем за г-жа Риден, а напротив прилича на Христос и на Вярата на Църквата. Щеше ли несъзнанието да е способно да издържи на такава архитектурна конструкция, на такава голяма литературна красота и дълбоко теологическо учение?

И така, остава СВРЪХЕСТЕСТВЕНИЯТ ПРОИЗХОД. Логиката налага това заключение (по много причини, които не мога да развия тук) и, добавям, ни обвързва. Защото, ако действително е Господ, който говори на Своята Църква, тогава не ни се позволява да се отнасяме към тези Послания с пренебрежение и безразличие, задоволявайки се с едно бързо и повърхностно прочитане и още повече с отричането ни да се отзовем.

Тези послания не се фокусират в лицето на Васула, която е просто инструментът и вестоносецът, а в Тайнството на Вярата и в Тайнството на Църквата. В сърцето на Посланието: първенството на “Петър”, което е в опасност. И вие знаете по-добре от мен непрекъснатото и опасно увеличение на предизвикателствата и на объркаността, които заплашват Тялото на Христос.

Това слово идващо Отвисоко ни зове настойчиво към помирение на цялата Църква, която е една в сърцето на Бога, но е разделена помежду си и от учениците на Христос. Търси се един жест (силно желан от папа Павел ХVI) за да се празнува съвместно, на същата дата, Пасхата на Господа. Ако направим тази малка стъпка, Господ ще направи останалото.

Свещената ви Конгрегация счете, че трябва да вземе отношение към тези Послания! Трябва обаче да се постави един въпрос! Ние, свещениците на Католическата Цървква, (както и многобройните извън Франция епископи), които повярвахме в тези Послания, и вярваме, че произхождат от устата на Господа, дали действително се намираме в заблуда?

И дали сме непокорни към Църквата, вярвайки, че разпознаваме гласа на нашия Господар и Пастир, който ни зове към завръщане при Него и към Единство във Вярата “така че хората да повярват”? Дали сме все още в причастие с Църквата, различавайки в тези Писания не един Зов към “Пан-Християнска Общност”, а покана към цялата Църква, разделена между членовете си, да се обедини под водачеството на “Петър”?

Също така, простете ми смелостта, няма ли да бъде необходимо да бъде съставена комисия за проучването с трезвен и обективен начин на писанията (публикувани и непубликувани) на г-жа Риден, на която да бъдат зададени въпроси в пълна справедливост? Прекалено много християни са наистина развълнувани от Нотификацията на вашата Свещена Конгрегация, която не определя точно мотивировката за такова отсъждане, което удря дълбоко евангелската им чувствителност и ранява вярата им в Иисус Христос, чиито глас вярват и винаги смятат, че слушат посредством тези послания!

Ето защо, Ваше Преосвещенство, който е мой Отец във Вярата и мой Брат в Христос, коленичейки пред Кръста на Спасителя, който унищожава силите на преизподнята и който ни спасява от “Бащата на Измамата”, ви казвам: ТОВА Е ГОСПОД! Нека Го чуем!

Като син покорен на Святата Църква, моята Майка, която единствено притежава Словата на Вечния Живот, но ранен в сърцето ми от това решение, което удря вярата ми в Христос и което не мога да проумея.

Отец Кристиан Кюрти
Настоятел, Францискански Манастир
Свещеник- Екзорсист при Енориите на Авиньон и Марсилия, Франция

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
        Канонично Право
        Докосната от Духа на Бога II: Васула и КДВ
        Отец Роберт Хюгес
        Отец Гуидо Сомавила
        Отец Кристиан Кюрти
        Отец Мигел Контардо SJ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message