DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Архиепископ Дейвид Сахагян »

Архиепископ Дейвид Сахагян

Уважаема Г-жа Риден,

за нас е голямо удоволствие и лично задоволство да открием във вас един нов катализатор на духовно обновление, който може да говори на днешното ни поколение на убедителен език, посредством книгите, които публикувате. Вдъхновената ви мисия да предадете посланието на Христос на другите, е извор на дълбока радост за Църквата. Неуморимото ви усърдие да черпите сила и да търсите прераждане и подкрепа от гръцките ви корени, трябва да е завиден пример на предана вяра за измъчената ни младеж.

В дните ни, във време, където бездънният материализъм е дълбоко вкоренен в сърцата на хората, е обновяващо да знаем, че не всичко е загубено, че съществуват все още между нас хора като вас, които се намират в общение със Създателя и могат да предадат на нас ползата от своето вдъхновение.

С гордост насърчаваме вселенската ви мисия и се молим за нейния успех.

Очакваме да прочетем следващата ви книга. Междувременно ви изпращаме нашите благословии от Светия Град на Бога и желаем от Господа да ви пази и да ви закриля.

Архиепископ Дейвид Сахагян
Chancellor & Grand Sacristan

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message