DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Архиепископ Рамон К. Аргуелес »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Архиепископ Рамон К. Аргуелес

Архиепископ от Липа, Филипините

Кликни за уголемяване
 

ПРЕДГОВОР

Облагодетелстваните от Бога не са освободени от оспорвания. Във филма Цигулар на покрива евреинът баща на фамилия, главният герой на този хубав мюзикъл, изправен пред гоненията на евреите в Русия, се обръща закачливо към Бога: “Господи, зная, че сме облагодетелстваният Ти народ. Не би ли могъл от време на време да облагодетелстваш и друг народ?” Света Бернадета от Лурд би предпочела друга девойка да бъде ясновидка, отколкото тя. Бернадета потвърджаваше мнението на игуменката, която никога не повярва на неграмотната Бернадета. Ако Бог и Дева Мария трябваше да облагодетелстват някого, то това би трябвало да бъде някой като нея (игуменката), която през целия си живот е живяла в манастир в безкористно самопожертвувание и себеотрицание.

В Новия Завет виждаме Иисус да хвали идолопоклонника стотник и мирянин, който Му беше поискал да помогне на болния му слуга. Словата му: “Господи, не съм достоен да влезнеш под покрива ми…” станаха заявление неограничено в рамките на времето, достойни да бъдат повтаряни в Евхаристийната Литургия. Мария-Магдалена, станала апостол на Апостолите, е със сигурност най-облагодетелстваната на Бога. Възможно ли е и в дните ни Бог да използва една не-католичка (въпреки че е дълбоко вярна на Папата и дълбоко вярваща в това, което католиците трябва да вярват, особено що се отнася до Святата Евхаристия и дори много по-предана на Святата Богородица от много католици), едно лице, чиито съпружески статут е поставен под въпрос, не, разбира се, като този на самаритянката, друга една избраница на Иисус, която непременно трябваше да срещне на обяд близо до кладенеца на Яков?

Кардинал Йосиф Ратцингер показа отворен дух, подобен на Христос, когато предприе преразглеждането на случая на г-жа Васула Риден. Посредством отец Просперо Греш, Съветник към Конгрегацията за Доктрината на Вярата, добрият Kардинал поиска от Васула да отговори на пет въпроса (писмо с дата 4 април 2002 г.), за да изясни някои трудни точки споменаващи се в Нотификацията от 1995 г. относно писанията на Истинския в Бога Живот, както и изложените дейности на Васула. Отговорите ще помогнат най-вече на спептиците като Томас и които обаче имат право на мир в духа.

Това ще помогне на мнозина, узнавайки, че Конгрегацията е изпратила на Председателите на Епископските Конференции писмо с дата 7 април 2003 г., с което Kардинал Ратцингер поиска да му бъдат дадени сведения за г-жа Риден и за влиянието, което е възможно да е оказала върху вярващите в техните страни. Пет страни отговориха отрицателно, в това число уви и нашата страна, Филипините. Кардинал Ратцингер счете за правилно да уведоми епископите в тези страни, че Конгрегацията е преразгледалa случая на г-жа Риден и че са изяснени въпросите споменати в Нотификацията относно писанията на Истинския в Бога Живот и съпружеския й статут. Този последен контакт с дата 10 юли 2004 г. споменава накрая гореспоменатите страни.

Кардинал Ратцингер поиска от отец Йосиф Августин ди Ноя О.П., Заместник Секретар на Конгрегацията за Доктрината на Вярата да предаде на г-жа Риден копие от писмото, така че да може да информира всички относно размяната на разяснителните писма. Много съм щастлив, че Kардинал Ратцингер отразява пълно позицията на Светия Отец, чието силно желание и вероятно причината за жизнеността и енергията, която показва, е ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО. Много вълнуващо събитие беше завръщането на Светия Отец от едно посещение в Армения: в Залата на Синода беше донесъл подаръка от Православния Патриарх на Армения, скъпоценен светилник с призив за единството на всички Християни.

Без значение е миналият живот на г-жа Риден, тя може да бъде и е вече инструмент на Бога в нашите дни, за да стане действителност въжделението на Бога, въжделението на Светия Отец, въжделението на Църквата, което може да стане най-великото събитие в началото на Tретото Xилядолетие: ЕДИНСТВОТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ НА ХРИСТОС! Хора като Васула страдащи заедно със Светия Отец за единството на Християните, имат нужда от насърчение, разбиране и молитва. Това с готовност й го предоставям, дори просто, за да се присъединя към Светия Отец, към кардинал Ратцингер и много непознати души искрено желаещи обновлението на християнството, подновен подем на евангелизацията, единството на всички братя християни. Нека Дева Мария да ни помогне да напреднем в ИСТИНСКИЯ В БОГА ЖИВОТ.

Архиепископ Рамон К. Аргуелес
30 септември 2004
107-а годишнина от Успението на
Закрилницата на Вселенската Мисия

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message