DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Позицията на Църквата » Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.) » Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология »

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

Отговори на Васула към КДВ посредством От. Просперо Греш

Въпрос 4: Протология и Есхатология

Съществуват също така известни трудности отнасящи се до протологията и есхатологията. В какъв смисъл душата има “взор към Бога”, преди да бъде внесена в тялото? И как виждате мястото на Новата Петдесетница в историята на спасението във връзка с парусията и възкресението на мъртъвците?

Протология: Не вярвам в никаква форма на превъплъщение. Напротив, писанията ми говорят против превъплъщението и Новата Епоха. “Тези теории на Сатаната ви учат да вярвате в превъплъщения, но не съществува никакво превъплъщение. Спазват външното религиозно благоприличие, а са отхвърлили вътрешната сила: Светия Дух и Светото Причастие.” (19.4.1992) Възможно е да загатвате за следния текст:

Тогава, насред тази ослепителна Светлина, душата ти ще види това, което в тази част от секундата вече е виждала, в момента на твоето създаване… Ще видят: Този, който пръв ви държа в Ръцете Си, Очите, които първи ви видяха. Ще видят: Ръцете на Онзи, който ви оформи и благослови… Ще видят: най-Нежния Отец, вашия Сътворител... (15.9.1991).

Това е един от пасажите написани на поетичен и мистичен език. Написаното тук не предполага в никакъв случай предсъществуването на душата. По-скоро говори за това как Бог благославя и обича всяка душа от момента на нейното сътворяване. Вярвам, че сме сътворени по Божия образ и че притежаваме Неговия печат в дъното на душата си и затова хората чувствуват естествен копнеж за своя Сътворител, която единствено Той може да уталожи, както казва Cвети Августин: «Сърцето е създадено за Бога, не може да си отпочине, докато не почине в Бога». Най-важното, което исках да предам посредством тази фраза е: носим Божия образ в дълбините на съществуванието си от момента на нашето зачатие.

Есхатология: Някъде казаха, че защитавам един погрешен вид хилязъм, желаейки да създам нов ред, материални «Нови Небеса и Нова Земя», преди Второто Пришествие на Христос. Това е неверно и не се намира никъде в посланията. Зная много добре, че Kатолическата Църква е осъдила този вид хилязъм, както е записано в Kатехизиса на Kатолическата Църква:

Тази измама на Антихриста предизвестява вече своето присъствие в света всеки път, когато се полагат усилия да бъде осъществена в човешката история онази месиянска надежда, която не може да се изпълни освен отвъд тази история и след есхатологичния съд. Църквата отхвърли подобни усилия на подправяне на бъдещето царство, които, дори под умерена форма, станаха под името на хилязъм особено под политическата форма на секуларизационен месиянизъм, който е «вътрешно покварен». ( ССС 675)

Съществуват много откъси в писанията на Истинския в Бога Живот, където се използуват изрази като: Нови Небеса и Нова Земя, както и Втора Петдесетница или на места Нова Петдесетница, ще трябва обаче да се възприемат в метафоричен смисъл. Осъществяването на тези слова не се намира в разрива с тази история, която е нашата преди Второто Пришествие установяващо втората икономия на историята. Тези слова изразяват върховната надежда, че Христос ще ни обнови отвътре със силата на Светия Дух. Става въпрос за едно възвръщане на вярата и обновяване на църквата, което така силно желаем. И плодът, който очакваме от това обновяване е лечението на схизмата в Тялото на Христос. Вече Папа Йоан ХХIII се взираше в подобно обновление, когато се помоли за една Втора Петдесетница: “О божествен Дух… обнови в дните ни чудотворенията си като Втора Петдесетница”. И днешният Папа Йоан Павел II използува тoзи термин в много случаи, както в писмото си към Всепродобния Отец Joseph Chalmers, Игумен на Братята на Благословената Дева Мария в Планината Кармел, 8.9.2001 г.: “…Нека Бог да ви дари в изобилие Своите благодати. Нека като втора Петдесетница, Светият Дух да слезне върху вас и да ви осветли, така че да можете да откриете волята на небесния ви и милосърден oтец. По този начин ще можете да се отправяте към мъжете и жените чрез достъпни и резултатни за тях форми”. (Д.A. 2, 1-13)

По подобен начин писанията ми говорят c метафоричен език за едно съживяване на вярата, така че Господ да учреди cвоя Престол и да построи царството Си в душите ни: “Елате и се научете: Новите Небеса и Новата Земя ще бъдат, когато установя Престола Си във вас, тъй като ще дам даром вода от извора на Живота на онзи, който изпитва жажда”. (3.4.1995, отнася се до Отк. 21, 6)

Вярвам, че обещаното обновление вече е започнало и че единствено по благодат идва върху нас Милосърдието на Бога, за да излее Духа Си върху цялото човечество, както никога преди в историята и това изливане ще продължи както и благодатта, която в дните ни блести върху нас като слънчеви лъчи, за да ни излекува.

Господ ме облагодетелствува, показвайки ми състоянието на вярата на Xристияните в нашите дни. То е плачевно и е най-малкото, което може човек да каже. Много от посланията са изпълнени с тъга, когато описват вероотстъпничеството завладяло Xристиянския свят. Но Господ ни обнадеждава, споделяйки с нас, че ще бъде (че съществува) обновление, преображение и съживяване с въздействието на Светия Дух. Със силата на Светия Дух ще бъде дадена по благодат жажда за Бога. Ето няколко откъса: “Светият Ми Дух ще ви извади от вероотстъпничеството ви, за да се венчае за вас. Нищетата на епохата ви ще се излющи от вас. Защото със собствените Си Ръце, ще снема мъртвешката ви плащаница, за да ви облека наново с одеждите на венчавката ни”. (20.10.1990) “Ще обновя цялото сътворение. Ще ви обновя всички със Светия Си Дух”.(27.6.1991)

Писанията ми не говорят кога ще стане това и до каква степен Господ желае да изгради царството си, както се надяваме ние и за което се молим, изричайки молитвата на Господа: “Да дойде Царството Ти.” Вярвам, че вече е започнало вътре в нас и че ще се увеличава, включвайки винаги нашето участие и благоволение. Смятам, че обновлението вече е започнало, но идва бавно като морска вълна, която никой не може да възспре.

Новата Петдесетница или Втората Петдесестница е надеждата за нашето обновление. Това е изливането на Светия Дух, който ще обнови сътворението. В Истинския в Бога Живот бива сравнена с Отк. 21. Ето един откъс:

Новите Небеса и Новата Земя ще бъдат, когато установя Престола Си във вас, тъй като ще дам даром вода от извора на Живота на онзи, който изпитва жажда. Позволете тогава на Светия Ми Дух да ви привлече в Царството Ми и във Вечния Живот. Не оставяйте злото да ви надвие и да причини смъртта ви. (…) Позволете на Светия Ми Дух да обработи почвата ви и да направи от вас земен Едем. Нека Светият Ми Дух да направи от вас Нова Земя, за да процъфти почвата ви, така че първата ви земя, която беше собственост на демона да се похаби. Тогава наново Славата Ми ще блесне във вас и всички небесни семена посети във вас от Светия Ми Дух, ще поникнат и ще се развият в божествената Ми Светлина. (…) Затова, позволете на Светия Ми Дух да превърне душата ви в друг един Рай, една Нова Земя, където Ние ще направим Своята обител.

(Моят въпрос:) А какво ще стане с Новите Небеса, Господи?

Новите Небеса? И те ще бъдат във вас, когато Светият Ми Дух ще ви ръководи в святост. Светият Ми Дух, поделящ си Престола Ми, ще блесне в мрака ви като заслепяващо слънце на небето, тъй като Словото ще ви бъде дадено, за да изразите мислите и речите, както Аз желая да мислите и да говорите. Bсичко ще бъде изразено в съгласие с Образа Ми и с Мисълта Ми. Каквото вършите, ще бъде по Наше подобие, тъй като Духът на Отеца ви ще говори във вас. И Новата ви Вселена ще крачи със Светия Ми Дух, за да завладее, за Славата ми, останалите звезди, както и онези, които не бяха спазили Закона Ми и бяха изцяло заблудени като сянка минаваща в тъмнината, без никога да са познали надеждата и святостта, които пазех за вашето време.

Новите Небеса, Олтарю, ще бъдат, когато Светият Ми Дух се излее отвисоко върху всички вас, от висините на небесата. Да, ще изпратя Духа Си във вас, за да направи небе от душата ви, така че в това Ново Небе да бъда трижпрославян. И както пътищата на онези, които ще получат Светия Ми Дух ще бъдат поправени, така и мракът и тъмнината им ще бъдат осветени и възстановени в блестящи звезди осветляващи мрака им завинаги и винаги. Скоро тази земя и това небе ще изчезнат, тъй като лъчезарната слава на Престола Ми ще светне върху всички вас. (3.4.1995)

Както виждате, езикът е поетичен, изпълнен със символи и картини описващи едно обновление или една нова Петдесетница. Многократно обяснявам на хората, че не трябва да очакват сензационни събития от страна на Бога, тъй като Бог работи по-скоро дискретно независимо от изразителния и динамичен език. Новата Петдесетница, както и много събития, не трябва да бъдат очаквани като видими пламъци върху главите ни или нещо подобно. Когато Бог работи, прави го по начин толкова дискретен, че мнозина очакващи сензационни събития няма веднага да го забележат.

 

ПРЕДИШНА | КДВ СЪДЪРЖАНИЕ | СЛЕДВАЩА | ИЗТЕГЛЯНЕ PDF

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
    Изменения от Конгрегацията за Доктрината на Вярата (КДВ) (2005 г.)
        КДВ Съдържание
        Архиепископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Йосиф Августин Ди Ноя
        Кардинал Йосиф Ратцингер
        Васула информира читателите на ИвБЖ за контакта с КДВ
        Отец Просперо Греш, OSA
        Отговорът на Васула към КДВ посредством Отец Просперо Греш
        Въпрос 1: Връзка между ИвБЖ и Откровение.
        Въпрос 2: Отношението ми, като Православна Християнка, към Римокатолическата Църква
        Въпрос 3: Неяснота в терминологията относно лицата на Светата Троица
        Отговор на Въпрос 4: Протология и Есхатология
        Отговор на Въпрос 5: Истинският в Бога Живот, едно движение?
        От. Ларс Месерсмит
    Патриархът на Александрия и цяла Африка, Теодор II
    Кардинал Франьо Кюхарик
    Кардинал Напиер, Архиепископат на Дербан, Южна Африка
    Кардинал Сфеир
    Кардинал Телесфор П. Toпo, Архиепископ на Ранчи
    Архиепископ Винсент Консесао, Архиепископ на Ню Делхи
    Архиепископ Фране Франик
    Архиепископ Дейвид Сахагян
    Архиепископ Серафим
    Епископ Феликс Топо
    Епископ Анил Джозеф Томас Куто
    Aрхиепископ Джеремая, Украинска Православна Църква в Южна Америка
    Препод. Риах Абу Ел-Асал, Епископ на Йерусалим
    Eпископ Карл Сигурбьорнсон
    Приветствие от Епископ Теофилактос
    Епископ Джордж Кахале
    Отец Йон Бриа, Професор по Православно Богословие
    Папа Йоан Павел II
    Допълнителен Материал относно КДВ
    Международна Библиография
    Световни Срещи на Васула
    Благотворителни "Деяния на Обич"
    Вселенство и Духовност
    Енигмата Васула
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message